«Etnisk norsk» – hva betyr det?

DEBATT: Er det slik at alle vordende foreldre må ta en gentest for å sjekke om de er etnisk norske dersom de ønsker mer enn tre barn?

Publisert Publisert

MINDRE BARNETRYGD: For å få ned antallet fødsler blant somaliere og andre innvandrere med mange barn, foreslår Frp-topp Per Willy Amundsen å kutte i barnetrygden etter barn nummer tre. «Vi må sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes», sa han til TV 2 10. januar. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Angela Rawcliffe
  1. Leserne mener

10. januar uttalte Per-Willy Amundsen (Frp) til TV 2 at han vil kutte barnetrygden helt for innvandrere etter barn nummer tre. Etter å ha lest dette, ble jeg sjokkert, men aller mest lei meg. Jeg sitter igjen med en del spørsmål og tanker rundt tematikken.

Først og fremst: Hva betyr egentlig «etnisk norsk»? Hva mener Per-Willy Amundsen med det? Hvis vi setter det på spissen: Er det slik at alle vordende foreldre må ta en gentest for å sjekke om de er «etnisk norske» dersom de ønsker mer enn tre barn?

Hvis vi ser på det rent praktiske: Er det slik at det kommer til å etableres et register med oversikt over det som er etnisk norsk genmateriale? Hvem er det egentlig som skal definere hvem som er etnisk norske?

SJOKKERT: Etter å ha lest Per-Willy Amundsen sitt forslag, ble Angela Rawcliffe både sjokkert og lei seg. Foto: Privat

Men jeg lurer også på hvor familien min passer inn i dette. Mannen min og jeg er innvandrere. Jeg er selv født i Skottland. Moren min er «etnisk tysk» og faren min «etnisk østerriksk». Likevel valgte både mannen min og jeg å bli norske statsborgere etter over 40 år i landet. Det er her vi føler oss hjemme, og vi er veldig glad i landet.

Sammen har vi fått tre barn, som alle er godt integrert med hver sin «etnisk norske» samboer. De føler seg norske. Alle har høy utdannelse og jobber, de bidrar til dette landet. Likevel kan antakelig ingen av dem kalles for «etnisk norske».

Les også

Erna Solberg om Amundsens utspill: «I Norge behandler vi folk likt»

Hvor mange generasjoner må gå før slekten vår kan kalles «etnisk norsk», og hvilke livsholdninger og verdier må de leve etter for å bli «ekte nordmenn»?

I Bergens Tidende 12. januar står dette i lederartikkelen: «Det er vanskelig å tolke Amundsen annleis enn at han meiner at barn av ikkje-vestlege innvandrarar aldri blir norsk». Hvorfor tolker man det slik? Hvorfor tar vi ikke Amundsen på alvor? Han har ikke snakket om ikke-vestlige, men om innvandrere. Han bruker jo ordet «etnisk norsk» og ikke «etniske europeere».

Eller hvorfor sier han det ikke rett ut: Mennesker med en annen hudfarge kan aldri bli «etnisk norske». Vil han tilbake til forrige århundre? Hvorfor har Amundsen denne frykten for mennesker fra andre kulturer og etnisitet?

Å være norsk er ikke et evig, statisk varemerke eller prototyp. Min måte å være norsk på er kanskje annerledes enn din, men hvis vi legger sammen alle de ulike måtene å være norsk på, nærmer vi oss kanskje det som kan betegnes som «etnisk norsk».

Fredag 25. januar kl 19. på Litteraturhuset kårer BT «Årets debattant», og for å markere dette skal vi ha en debatt om integrering og tilhørighet. Hvordan kan det ha seg at barn som er født i Norge ikke føler seg norsk? I panelet: Roger Valhammer (Ap), Marte Leirvåg (H) og Abdullahi Elmi Ibrahim (lærer).

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg