Haukeland er og skal være trygt

DEBATT: Vi vurderer å øke kapasiteten på sengepostene for å få bedre flyt.

FORBEDRINGER: Flere strakstiltak er innført etter dødsfallet på akuttmottaket, skriver ledelsen på Haukeland universitetssykehus. Arkivfoto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør og Randi-Luise Møgster viseadministrerende direktør

Hendelsen i Akuttmottak der en pasient døde, har gjort inntrykk på oss alle. Det var en hendelse med verst tenkelig utgang. Igjen ønsker vi først og fremst å beklage overfor de pårørende. Mange ansatte har også hatt en vanskelig og krevende tid etter å ha stått i denne tragiske hendelsen. Vi har beklaget til dem at vi ikke tidsnok hørte på meldinger om lav bemanning i vaktlag og manglende gjennomstrøm i akuttmottaket, og at vi ikke tidsnok satte inn nødvendige tiltak.

Les også

Les også innlegget som Haukeland-ledelsen svarer på: «Hvorfor må en pasient dø for at vi skal bli tatt på alvor?»

Ledelsen har også tatt selvkritikk for at vi i de krevende endringsprosessene rundt innføring av mottaksmodellen ikke lyktes med å lage klare nok ansvarsroller og rutiner. Vi la ikke et godt nok grunnlag for å sikre forsvarlige og gode arbeidsforhold, noe som svekket pasientsikkerheten.

SVARER PÅ KRITIKK: Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen; Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør; Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør Bjørn Erik Larsen / Katrine Sunde

Dette har både fylkeslegen og styret i Helse Bergen kritisert administrerende direktør og ledelsen for – og kritikken tas på største alvor. Vi kan forsikre både Ina Romslo Rønning og resten av de ansatte og befolkningen om at saken verken er glemt eller stoppet opp da ansvaret ble plassert. Det satte tvert imot fart på det løpende forbedringsarbeidet vårt både i akuttmottaket konkret og for hele sykehuset.

Etter hendelsen er flere strakstiltak innført, blant annet med ekstra leger på dag- og kveldstid og styrking av sykepleierbemanningen. Noen nye rutiner er innført. En ny vaktordning for legene er også vedtatt. Samtidig ser vi grundig på ansvarsforhold og prosedyrer, forløp og nødvendig IKT-støtte, bedre håndtering av avviksmeldinger, rekruttering og kompetansetilførsel av leger og sykepleiere i selve akuttmottaket og berørte klinikker.

Et sykehus er en svært kompleks virksomhet med sterke interne avhengigheter. Derfor ser vi også på hvordan vi kan skape bedre pasientstrøm til de andre avdelingene. Blant annet vurderer vi å øke kapasiteten på noen av sengepostene for å få bedre flyt. Vi tror alle disse tiltakene i sum vil bidra til å øke pasientsikkerheten og bedre arbeidshverdagen for de ansatte. Selv om vi driver en virksomhet med svært høy risiko, er det – og skal det være – trygt å være pasient på Haukeland universitetssykehus.

Vi jobber hardt hver eneste dag for å nå det målet.