Erik Skutle er ute å kjøre

Det er forskjell på markeder for drosjer og dagligvarer.

Publisert Publisert

KONSTRUERT SKILLE: Skutle forsøker å skape skille mellom drosjeeiere og ansatte sjåfører, og underslår at drosjeeierne selv er sjåfører, skriver innsender. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

  • Atle Hagtun
    Redaktør, Norges Taxiforbund
  1. Leserne mener

Erik Skutle (H) har en svært mangelfull fremstilling av drosjenæringen i sitt innlegg i BT 19. oktober.

Det er helt feil at taxiprisene har steget spesielt mye de siste årene. Siden 2012, etter at parallelltakst ble innført, har det vært svært moderate stigninger.

Atle Hagtun. Foto: Norges Taxiforbund.

Det finnes en fasit på taxipriser i form av Konkurransetilsynets vedtak om maksimaltakster. Den baserer seg på kostnadsindekser. I dag er «jamførprisen» i prisregulerte områder kr 217 på dagtid (standardtur på 13 min. og 8 km.).

Det er jo svært interessant hvis Skutle mener denne er for høy.

I de større byene med omland er det fri prissetting. Bergen Taxi har en jamførpris på kr 231. Er det «svindyrt»?

Les også

Et moderne marked

Skutle har støttet selskapet Uber uforbeholdent gjennom lovbrudd og forslag om særbehandling i lovverket. Uber skrøt av lavere pris enn taxi i Oslo, men det viste seg å være basert på moms- og skatteunndragelser. Selskapet selv går med milliarder av dollar i underskudd hvert år, og har en ikke bærekraftig økonomi.

Deres forretningsmodell er basert på sosial dumping, der all makt ligger hos plattformeieren, alt ansvar hos sjåførene som gjør jobben. Dette er løsarbeidersamfunnet, som bryter med den norske modellen. Den ansees å være ulovlig i Norge av jurister i arbeidsrett.

Ved å gi inntrykk av at Uber ved en eventuell tilbakekomst på like vilkår fortsatt skal tilby billigere tjenester, må en spørre hvor dypt Skutles omsorg for drosjesjåførene stikker. Uber tar mellom 25 og 43 prosent av omsetningen på hver tur. Overalt der Uber driver lovlig, viser det seg at sjåførene tjener under minstelønn.

Skutle forsøker å skape skille mellom drosjeeiere og ansatte sjåfører, og underslår at drosjeeierne selv er sjåfører. Det er pålagt ved lov nettopp for å hindre at løyvehavere kan drive med helt andre ting, og la andre jobbe for seg utover det som må til for en effektiv utnyttelse av bilen.

Dette kravet vil også Skutle og regjeringen fjerne, slik at de inntektene som i dag tilfaller dem som er aktive sjåfører, dreneres til finanskapital og andre som bare skal eie. Utenlandske selskaper står i kø.

Det er fullt mulig å være taxisjåfør på deltid, men hvis alle kan drive deltidsløyver, vil hele drosjemarkedet rakne. Ingen vil kunne leve av det. Uten sentraler blir det heller ingen som kan by på offentlige kontrakter og tilfredsstille disses krav til dokumentasjon.

Derfor er det ganske freidig når Skutle beskylder Akhtar Chaudhry for å «ha glemt å sjekke hvilke realiteter som råder i sektoren». Det er nok Skutle selv som er ute å kjøre i så måte, og som røper den ultimate kunnskapsløshet når han ikke forstår forskjellen på markeder for drosjer og dagligvarer. Har noen i hele verden foreslått å antallsregulere dagligvareforretninger?

Les også

Høyre vil ødelegge taxinæringen

Det er to grunnpilarer i lovgivningen. Det ene er det som sto i H/Frp-regjeringens plattform fra Sundvollen 2013: «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag».

Det andre er faktakunnskap om at markedet ikke regulerer seg selv, og at frislipp følgelig fører til overkapasitet og et race mot bunnen i så vel inntekter som kvalitet.

Skutle stryker på begge punkter. Det er på tide at moderate krefter i regjeringspartiene kommer på banen og får stanset denne ekstreme iveren etter å innføre løsarbeidersamfunnet og sosial dumping i Norge.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg