• TREGT: På den nye sykkelveien i Åsane må syklistene gå til fots for å overholde vikeplikten og forsere skarpe fortauskanter. Det ville vært bedre å få sykle ved siden av bilene, mener innsenderen. FOTO: Privat

Underlige kryss sinker syklistene

Her lurer jeg virkelig på hvordan prosessen frem mot godkjenning har vært.