Jeg kommer til skolen som gjest

Nettopp når elevflokken deler seg ut fra religiøs tilhørighet, blir det tydelig at klassen er et fellesskap av ulike mennesker. Uten at vennskap og trygghet trues.

Publisert Publisert

SPØRSMÅL: Skolebesøket er et møte med elever der de får stille spørsmål om alt mellom himmel og jord, skriver biskop Halvor Nordhaug. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Halvor Nordhaug
    Biskop i Bjørgvin
  1. Leserne mener

Christian Lomsdalen kritiserer i sitt svar til meg på bt.no 20. august at jeg som biskop besøker skoler som en del av bispevisitasen. Han mener dette er en ordning som hører til i tidligere tider: «…. når kirken hadde ansvar for kristendomsopplæringen i skolen, var dette naturlig. Som en del av biskopens tilsynsplikt i menigheten.»

Til dette er å si at et skolebesøk ikke er en visitas av skolen på tilsvarende måte som når menigheten visiteres. Til menigheten kommer jeg som tilsynsmann, men på skolen er jeg en gjest.

Skolebesøket er et møte med elever der de får stille spørsmål om alt mellom himmel og jord. I tillegg møter jeg ofte også lærerne til en samtale om både det prinsipielle forholdet skole/kirke, og det lokale samarbeidet.

Et slikt skolebesøk er på prinsipielt nivå ikke forankret i min «tilsynsplikt i menigheten», selv om det finner sted under en visitas. Det utgjør derimot en del av møtet med lokalsamfunnet, som også er en del av visitasprogrammet.

På samme måte som jeg besøker skolen, vil jeg under en visitas ofte også komme på bedriftsbesøk, besøke kulturtiltak og møte kommuneledelsen.

Lomsdalen polemiserer videre mot skolegudstjenester, og skriver at det er «vanskelig å kalle det fellesskapsbyggende når en deler opp elevmassen etter villighet til å delta på religiøs aktivitet i skoletiden.»

Her tenker jeg annerledes. Nettopp når elevflokken deler seg ut fra religiøs tilhørighet og preferanser, blir det tydelig at klassen er et fellesskap av mennesker som tenker og handler ulikt, uten at vennskapet og tryggheten i klassen forhåpentligvis tar skade av det.

En slik erfaring er en god hjelp i arbeidet med å skape gode fellesskap også på andre arenaer i et pluralistisk og flerkulturelt samfunn.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg