Jeg er redd for at fremtidens kulturskole vil bidra til større klasseskiller

Det er urettferdig at rike familier kan kjøpe seg forbi den kommunale kulturskolekøen.

TUBASPILLER: Sofie Marhaug i Rødt frykter privatisering av kulturskolen. Her er en elev fra Bergen kulturskole på vei inn i salen for å spille på De Unges Festspilldag i 2017. Foto: Tor Høvik (arkiv)

  • Sofie Marhaug
    Gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre
Publisert:

Hvis ikke politikerne tar grep, på lokalt så vel som nasjonalt plan, risikerer vi at musikk- og kulturopplæringen privatiseres i enda større grad i tiden som kommer.

40 år etter at kulturskolen i Bergen ble opprettet, bør bystyret ta ansvar for å sikre at ordningen skal gjelde for alle barn også i fremtiden – uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok.

I høst skal lokalpolitikerne behandle en egen kulturskoleplan. I et jubileumsår bør bystyret gripe sjansen til å satse offensivt. Kommunen kan sørge for at kulturen skal tilhøre de mange – ikke de få. Det bør være et offentlig ansvar at Bergens barn får utfolde seg kunstnerisk, fremfor at det er en vare som private selskap tjener profitterer på.

Les også

Lager ungdomsteater om identitet og ensomhet på sosiale medier

Den kommunale kulturskolens tilstand er dessverre langt fra rosenrød. I Bergen er ventelistene lange, og en ordinær elevplass koster nærmere 4000 kroner årlig.

Fattige familier kan riktignok søke om friplass, men dette er ingen garanti for at barnet deres er sikret en plass.

I Bergen har vi også fått en situasjon der rike foreldre kan kjøpe seg forbi den kommunale køen. Det samme selskapet som har opprettet private videregående skoler i Hordaland, Metis Education AS, startet i 2016 opp en privat kulturskole i Bergen med dyrere satser enn den kommunale kulturskolen.

Så kan man spørre seg om det er så farlig at rike foreldre betaler mer for kulturopplæringen enn andre? Ja, det er faktisk det. Det er urettferdig at noen få skal kunne kjøpe seg tjenester som vi i de siste 40 årene har disponert til det beste for fellesskapet.

Les også

– Kvotering hjelper ikke når ingen kvinner søker

Dessuten er det et problem om kommunen ikke lenger vil ta ansvar for en bred og offentlig kulturopplæring. Da står vi i fare for å havne i en situasjon som mest av alt minner om 1800-tallet, der kultur er et privilegium forbeholdt overklassen.

Heldigvis lever vi i en tid som speiler at vanlige folk har arbeidet og tilrettelagt for at kunst og kultur skal være et felles anliggende. Denne tanken står faktisk så sterkt at det er nedfelt i Opplæringsloven (§13-6) at alle kommuner skal sikre et musikk- og kulturskoletilbud til sine barn og unge. Aller helst burde kulturskolen vært gratis på lik linje med det øvrige opplæringstilbudet.

Nå er denne retten truet gjennom flere instanser. I vår foreslo Nærings- og fiskeridepartementet å konkurranseutsette kulturskolen i en rapport om «like konkurransevilkår for offentlige og private aktører». En pekepinn på regjeringens ansvarsfraskrivelse har vi også fått de siste ukene, ettersom KrF på Stortinget har lagt frem et forslag om å innføre en nasjonal makspris for kulturskolen.

Les også

Schjelderup etter ny katastrofemåling for Ap: – Stopp kranglingen!

Ikke overraskende er Høyre og FrP negative: Hva skal de med likebehandling og rimelige priser hvis planen likevel er å overlate tjenesten til kommersielle aktører?

Jeg blir bekymret når de økonomiske forskjellene i samfunnet øker samtidig som velferden privatiseres. Samfunnet som helhet vil tape på at overklassen er de eneste som får råd til f.eks. kulturopplæring. Det kulturelle mangfoldet vil nemlig bli mindre. Men først og fremst taper de som har minst fra før på denne privatiseringen: de som ikke har råd til å betale seg forbi de kommunale køene.

Den gode nyheten er at vi kan arbeide politisk for å snu utviklingen med økende forskjeller. Derfor håper jeg at bystyret i Bergen, og særlig Arbeiderpartiet, som tross alt sitter med makten, vil støtte alle forslag om å gi mer penger til den kommunale kulturskolen. En køfri, offentlig og inkluderende kulturskole hadde vært noe i et jubileumsår!