Norge må lede an i kampen mot plast

Milliarder av kroner og tusenvis av arbeidsplasser står på spill.

Publisert: Publisert:

TILTAK: Vår generasjon er den siste som kan gjøre noe med mengden plast til finner veien til havet, skriver Djani Behram. Foto: Carlos Jasso, Reuters / Scanpix

Debattinnlegg

Djani Behram
Miljø- og klimaansvarlig, AUF i Hordaland

I 2017 ble det funnet 30 plastposter inne i magesekken til en svært sjelden hval. Det tok 30 timer å fjerne all mikroplasten i hvalen.

Dessverre er dette bare ett tilfelle av millioner av fugler, fisk og sjøpattedyr som dør av plast i havet. Dersom vi ikke gjør noe, anslår World Economic Forum at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. 6,4 millioner tonn av verdens søppel havner i havet hvert år. En liten plastflaske bruker 450 år på råtne.

Nå må man gjennomføre kraftige tiltak.

Det er et internasjonalt problem at fisken forsvinner. Økosystemene og naturmangfoldet er truet. Mange fattige lever i dag på fisk. Dersom fisken forsvinner, vil dette gi flere flyktninger og sultkatastrofer, deriblant i flere afrikanske land ved kysten.

Videre er mikroplast svært farlig for mennesker å få i seg.

PLASTHVAL: Zoolog Terje Lislevand viser frem innholdet i magen til hvalen som ble funnet død på Sotra i januar 2017. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Havnasjonen Norge gå i bresjen for å gjøre noe med saken. Dersom det blir mer plast i havet enn fisk, vil det gi enorme økonomiske konsekvenser for Norge. Bare i 2015 eksporterte vi for 74,5 milliarder kroner.

Konsekvensene om man ikke er effektive nok til å redusere plast blir tap av milliarder av kroner, og tusenvis av arbeidsplasser innenfor fiskerinæringen.

Les også

Det begynte med plastrydding på Askøy. Nå reiser Amalia-Louise (23) landet rundt og plukker boss – hver dag.

Et tiltak man kan få til for å redusere plasten i havet, er å øke plastposeavgiften og ha pant på plastposter, slik at folk faktisk leverer tilbake posene sine, eller tar i bruk handlenett som er mer miljøvennlig.

For det andre må vi merke varer som inneholder mikroplast, slik at folk velger andre alternativer enn de produktene som har mikroplast. Dette vil tvinge bedrifter til å endre produksjonsvanene sine.

Min generasjon er den første generasjonen som kommer til å føle klimaproblemene på kroppen, og er den siste generasjonen til å faktisk kunne gjøre noe.

Dermed må man gå til kamp mot plast så fort som mulig, koste hva det koste vil.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg