• BRUSTEIN OVERALT: Når byarkitektsmafiaen og vegstyresmaktene gjer alt det dei kan for å leggje brustein om lag overalt det let seg gjere, då får me eit brusteinshelvete, skriv Ivar Jørdre (biletet). FOTO: Tor Høvik

Brusteinshelvetet Bergen

Eg har sjølv kjent etter kva for deler av legemet som framleis heng på etter å ha kryssa eit ope byrom.