Vi trenger flere klimajobber

Offentlige forskningsmidler må vris fra olje og gass til utvalgte klimavennlige sektorer.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg