• NEDLEGGES? Riksarkivar Inga Bolstad foreslått å omorganisere det statlige Arkivverket, slik at det regionale ledd - åtte statsarkiver rundt om i landet - avvikles som egne enheter. FOTO: Siri Hardeland

Ansatte: - Veggene lukker seg rundt Statsarkivet

Faren er at vestlendinger flest i fremtiden ikke vil få den informasjonen de har krav på fra oss.