• PRINSIPPER: Skyss syns det er leit at sønnen til Oddbjørn Lange ikke har fått med seg aldersgrensen på ungdsomsbillet. Skyss ber likevel om forståelse for at de må være prinsipielle i denne saken. FOTO: Privat/Gidske Stark

Vi må være prinsipielle

Din sønn fikk gebyr fordi han har kjøpt billett med rabatter han ikke har krav på.