Hvorfor straffes vi for å jobbe effektivt?

Det er komplett uforståelig at den store innsatsen som blir lagt ned, blir belønnet med betydelige budsjettkutt.

Publisert:

OND SIRKEL: Færre sengeplasser fører til at pasienter må behandles og utskrives i et enda høyere tempo. Man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at dette fort blir en ond sirkel, skriver innsenderne. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

Debattinnlegg

  • Christopher Elnan Kvistad
    Konstituert overlege, Haukeland Universitetssykehus
  • Geir Arne Sunde
    Overlege, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Helse Bergen

I BT kunne man fredag 13. september lese om at Haukeland universitetssykehus må kutte minst 150 millioner kroner i neste års budsjett. Blant hovedårsakene er finansieringssystemet, der sykehuset straffes for å drive effektivt. Fra et ansattperspektiv kan vi fortelle at dette oppleves som særdeles lite motiverende.

«Problemet» er at pasienter i dag blir diagnostisert og behandlet i et mye høyere tempo enn før. Det er konkretisert gjennom den nylig etablerte Mottaksklinikken på Haukeland, men skjer i realiteten også på de andre avdelingene. For mange pasienter er det positivt at de slipper å være lenge innlagt på sykehuset. Men samtidig krever det betydelig mer av sykehuspersonellet, som må jobbe på høygir for å håndtere den økte strømmen av pasienter.

Det skjer i et sykehussystem som ikke er rigget for denne omstillingen og med IKT-systemer som gir mye plunder og heft. Dersom legene ikke ferdigbehandler og skriver ut et stort antall pasienter hver dag fra sengepostene, vil det nemlig bli overfylt. Og det blir fort fullt, også på korridorene. Det jobbes mye overtid, ofte ubetalt, for å unngå dette i størst mulig grad.

Derfor er det komplett uforståelig at den store innsatsen som blir lagt ned nå, blir belønnet med betydelige budsjettkutt. Årsaken er dagens finansieringsordning av sykehusene som straffer rask håndtering av pasienter ved at dette blir betydelig dårligere betalt enn lengre sykehusopphold. Budsjettkuttet medfører nå et nedtrekk i antall sengeplasser, og dermed større press på de ansatte.

Les også

Timer etter at Bjarnhild kom til Haukeland med sterke brystsmerter, var hun klar for hjemreise. Mottaksklinikken er så effektiv at sykehuset taper inntekter.

Man behøver ikke være rakettforsker for å forstå at dette fort blir en ond sirkel, hvor færre sengeplasser fører til at pasienter må behandles og utskrives i et enda høyere tempo. Det vil gi enda mindre inntekter til sykehuset, som igjen kan føre til mer kutt i sykehussenger osv. Dette vil først og fremst ramme pasienter med kroniske og kompliserte sykdommer som trenger høyspesialisert oppfølging over tid.

Et annet spørsmål er selvsagt hvor fornuftig det er å måtte kutte sengeplasser med tanke på eldrebølgen vi står ovenfor. Dagens antall 80-åringer vil dobles innen 2040, og det er forventet en betydelig vekst av multi-syke eldre. Dette er pasienter som vil trenge innleggelse og spesialisert oppfølging på tvers av flere spesialavdelinger, og som ikke kan snus raskt i en Mottaksklinikk. Et stort behov for sengeplasser og lengre opphold i sykehus vil derfor melde seg.

Er det da hensiktsmessig av Haukeland universitetssykehus å møte denne formidable oppgaven ved å fjerne sengene de trenger?

Det er nok av utfordringer i vente for dagens helsetjeneste. Det siste vi behøver, er å bli straffet for å jobbe mer effektivt slik at pasienter kan bli raskere behandlet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg