• HOLDNINGER: Ofte er det kun de «selvkritiske» tankene som blir satt mest pris på. De innleggene der jeg går løs på min egen kulturelle opprinnelse, skriver Maha Kamran. FOTO: Privat

Ikke norsk nok

Det er på tide å akseptere at de aller fleste ønsker det beste for Norge, selv om de ser annerledes ut.