Utbyggingskåte politikere

Publisert: Publisert:

«TRENEZIA»: Med navnet «Trenezia» lanserer BOB planer for en nullutslippsbydel med 1500 boliger, laget av tre, i Store Lungegårdsvannet. WAUGH THISTLETON ARCHITECTS (illustrasjon)

Debattinnlegg

Marlen Foseid
Bergen

Som om ikke det er nok av politiske vedtak som rammer både natur, miljø og folks hverdag ganske så hardt, går nå BOB ut med en plan som betyr at mesteparten av Store Lungegårdsvannet blir fylt ut. Her skal det bli så veldig «bærekraftig», det skal bli en hel drabantby bygget i tre, midt i vannspeilet.

De er rare, disse bergenserne, det er akkurat som om de ikke tåler å se et uberørt vann.

Og det som er enda rarere, er at de ikke tar fem øre for å ødelegge denne fantastiske byen som de skryter av i vest og nord – og ikke minst til Østlandet, mens det de faktisk ønsker seg er å bli mest mulig lik Oslo, særlig når det gjelder arkitektur og kreative «miljøpåfunn».

Les også

Bakgrunn: Planlegger ny by av tre i Store Lungegårdsvannet

Så derfor: Hva bør bli den viktigste saken i valgkampen foran høstens kommune- og fylkestingsvalg? Ikke vanskelig, det må bli å bevare Bergens egenart. Byen som til og med nå, selv etter alle Trytis politiske fortettings-sprell, fremstår som noe helt unikt.

Hvorfor lar vi trehusbebyggelsen på Fjellsiden forfalle?

Hvorfor pusser vi ikke opp viktige kulturhistoriske minnesmerker som Dankert Krohns hovedbygg og Lepramuseet?

Hvorfor i all verden skal sjøutsikten i Sandviken tettes igjen av en helt utrolig intetsigende blokkbebyggelse, så høy at husene bak mister all utsikt og tilgang til sjøen?

Og hvorfor er vi inne på tanken å fylle igjen Store Lungegårdsvannet, som har en viktig plass i den bergenske historiefortellingen?

Bergen må nå vernes både mot utbyggingskåte politikere og mot miljøpopulisme som skyver klima foran folks behov for tilhørighet til et bomiljø og en by.

Byen må vernes mot politikere som ikke forstår den historiske konteksten som er så overordnet viktig i Bergen, de må forstå at de forvalter en by helt i særklasse.

Andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, tar godt vare på byenes historiske identitet. La oss ønske det samme for Bergen og at bergenserne kommer mer på banen for å beskytte denne byen som de er så utrolig stolte av.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg