Pasientene er ikke årsaken til slitne fastleger

Det fins kravstore pasienter, men det blir feil å fremstille disse som hovedårsak til slitne fastleger.

Publisert Publisert

EKSTRA ARBEID: Det som sliter oss ut, er den manglende forståelsen for ubalansen mellom krav og ressurser, skriver innsenderne. Foto: Leremy / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • ​Torunn Bjerve Eide, fastlege og forsker ved UiO, Øystein Hetlevik, fastlege og førsteamanuensis ved UiB, ​​​Knut Eirik Eliassen, fastlege og førsteamanuensis ved UiB; Bjarne Austad, fastlege og førsteamanuensis ved NTNU; Thomas Mildestvedt, fastlege og førsteamanuensis ved UiB; Anette Fosse, forsker og spesialist i allmennmedisin, Mo i Rana
  1. Leserne mener

Er det rart at fastlegene er slitne? spør A-magasinet. Nei, det er ikke så rart, men det er ikke pasientene som er årsaken, slik vi får inntrykk av i oppslaget 7. februar.

Tvert imot, pasientene våre er den viktigste årsaken til at vi fortsatt er glad i jobben vår!

Det som derimot sliter oss ut er den manglende forståelsen for ubalansen mellom krav og ressurser. Det er det langsomme skredet av ikke-medisinske oppgaver som begraver entusiasmen.

Les også

BT tek feil om ventelistene

Det er stadig nye attester til Nav, et hav av elektroniske henvendelser som må leses og håndteres, krav om attester fra forsikringsselskaper og andre, uten at noen virker å ha vurdert om dette er en fornuftig bruk av fastlegeressurser.

Det er ubalansen mellom mengden oppgaver og tilgjengelig tid som gjør at det blir stadig vanskeligere å rekke over alt. Vi fikk en samhandlingsreform som forskjøv ansvar, men ikke ressurser, til primærhelsetjenesten.

Det er stadig flere multisyke pasienter som skal ha sin oppfølging i primærhelsetjenesten, og det er stadig flere mennesker med psykiske lidelser som forventes håndtert i kommunene.

Det tærer på motivasjonen når elektronisk kommunikasjon, primærhelseteam og tilgang på private engangsleger presenteres som avlasting for fastlegene.

Både forskning og erfaring viser at jo mer helsetjenester vi har tilgjengelig, jo høyere blir etterspørselen i befolkningen – men ikke nødvendigvis blant dem som har størst behov for helsetjenester.

Det fins kravstore pasienter, men det blir etter vår mening feil å fremstille disse som hovedårsak til at fastlegene er slitne og at det i store deler av landet er vanskelig å rekruttere nye fastleger.

Det bidrar kun til å fjerne fokus fra det egentlige problemet: Ubalansen mellom mengden oppgaver og tilgjengelig tid, og manglende vilje fra beslutningstakere til å gjennomføre helt nødvendige tiltak for å gjenopprette denne balansen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg