Vi må tåle nye ideer

Som byutvikler må BOB kunne utfordre byens innbyggere og myndigheter, for å finne nye løsninger.

Publisert Publisert

BERGEN: Det er temperatur og bastante meninger, og for lite rom for refleksjon og nysgjerrig testing av egne argumenter, skriverHarald Schjelderup. Foto: Waugh Thistleton Architects (illustrasjon)

Debattinnlegg

  • Harald Schjelderup
    Konsernsjef i BOB
  1. Leserne mener

Bergen trenger flere og mer klimavennlige boliger i sentrum. Våren 2019 lanserte derfor BOB et konseptforslag for en ny klimanøytral bydel i Store Lungegårdsvann, kalt Trenezia.

I BT 24. november protesterer Olav Garvik mot at «profitt og næringsvandalisme skal få florere uhemmet». I tillegg er han bekymret for at undertegnede, som tidligere byrådsleder i Bergen, kan få gjennomslag for forslaget gjennom kontakter i kommunens «politiske gemakker», som han skrev.

Som følge av at karanteneutvalget i Bergen kommune ga meg saksforbud i saker som berører kommunen fra jeg begynte i BOB i september og ut 2019, har jeg ikke kunnet svare før nå.

Harald Schjelderup Foto: Rune Sævig

BOBs  visjon er å bygge fellesskap. Vi skal drive lønnsomt, men har ikke høyest mulig overskudd som mål, siden vi som boligbyggelag ikke har aksjonærer som skal ha utbytte. Dette gir oss mulighet til å være langsiktig, og til å utvikle områder på en helhetlig måte.

Vi har også et betydelig samfunnsoppdrag som vi pålegger oss selv. Å gi unge med lav egenkapital mulighet til å skaffe seg sin første bolig og se på nye boligkonsepter for eldre med ulike behov, er noe av det BOB skal arbeide mer med.

Vi har et ønske om å bringe barnefamilier tilbake til sentrum. Vi trenger boligområder der ulike generasjoner kan møtes «på hjørnet».

Vi har også et ansvar for å stoppe klimaendringene. Alle virksomheter, også BOB, må arbeide mer systematisk og gjennomgripende for at vi som samfunn skal makte å redusere klimaavtrykket og nå klimamålene.

Les også

Vil bygge flytande hus midt i Bergen

Trenezia er ikke et planforslag, eller en søknad som BOB skal sende til Bergen kommune, men et konseptforslag. Det viser hvordan byen kan skaffe flere sentrumsnære boliger med nye løsninger for energi, klima og såkalt sirkulærøkonomi. Til lavere tomtekostnader enn det Dokken antakelig vil innebære, vil det åpne for boliger til ulike generasjoner, også for dem uten velfylt lommebok.

Som seriøs og ansvarlig samfunnsaktør, verken kan eller vil BOB «ta seg til rette». Men som engasjert og kompetent byutvikler må vi kunne utfordre byens innbyggere og myndigheter i bestrebelsene etter å finne løsninger på noen av vår tids store utfordringer, sosiale som klimamessige.

Debatten i kjølvannet har vært typisk Bergen. Det er temperatur og bastante meninger, og for lite rom for refleksjon og nysgjerrig testing av egne argumenter. Noen er sterkt begeistret for et konsept som forener sosial og klimamessig bærekraft. Andre, som Olav Garvik, er provosert og mener at boligutbygging på vannspeilet vil være ødeleggende.

Når Garvik antyder en skjult lobbykampanje fra BOB og undertegnede, vil jeg bestemt avvise det. Våre resonnementer er åpne. Jeg har også lyst å minne om at konseptforslaget forutsetter et bredt samarbeid.

Et slikt prosjekt verken kan eller vil BOB utvikle alene, også fordi Store Lungegårdsvann er et felleseie for oss alle, med eller uten utbygging. Ergo: BOB sitter ikke på noe søknad som vi «bare venter på» å sende Bergen kommune.

Tvert imot ligger hansken hos Bergen kommune. For byen har behov for flere sentrumsnære og klimavennlige boliger til overkommelige priser. Da må vi som bergensere tåle at nye ideer blir presentert uten at våre motiv dras i tvil.

BOB vil uansett satse på sosial bærekraft og ta klimaansvar når vi bygger fellesskap, både i Bergen og nye Vestland.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg