• KUNNSKAP: Å ta pasienter og pårørende med inn i forskerteamet er det siste nye, skriver Rune Samdal. FOTO: Bergens Tidende

Våre erfaringer må brukes

Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.