Venstre er på lag med villaksen

Påstandene fra Honoria Bjerknes Hamre faller på sin egen urimelighet.

Publisert:

JOBBER FOR VILLAKSEN: Bevilgningne til kalking, villaks og vanndirektiv er langt høyere nå enn under den rødgrønne regjeringen, skriver Terje Breivik (V). Bildet er fra Steinsdalselva i 2016, da Hardangerfjord Villfisklag satte ut lakserogn. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Debattinnlegg

Terje Breivik
Parlamentarisk leder og stortingsrepresentant for Hordaland (V)

KORRIGERING: I en tidligere versjon av dette innlegget ble Honoria Bjerknes Hamre omtalt som «SV-politiker og medlem av Hardangerfjord villfisklag». Det er hun ikke. Senere i innlegget ble Hardanger villfisklag tillagt meninger som laget ikke har ytret. Et avsnitt er derfor fjernet.

Les svaret fra Hamre her.

Les svaret fra Hardanger villfisklag her.

BT beklager feilen.

Honoria Bjerknes Hamre, påstår i BT 13. februar at Venstre har ofret arbeidet med villaksen i Hardanger for å få plass i regjeringen. Det er et utsagn som faller på sin egen urimelighet.

Venstre arbeider for å få på plass en genbank for villaksen i Hardanger.

I påvente av at dette kan realiseres, sørget Venstre i behandlingen av statsbudsjettet for 2018 for at det innsamlede genmaterialet for laksefisk i Hardanger blir tatt vare på og brukes som virkemiddel for å bevare det genetiske mangfoldet i lakse- og ørretbestandene.

I dette ligger det selvsagt en føring om at vi må få på plass genbanken så fort vi kan.

Venstre har i budsjettsammenheng sørget for tiltak for villaksen i hele perioden fra 2013 til 2018. Vi har økt bevilgningene til lakselusforskning i regi av Havforskningsinstituttet og kontroll av lakselus i regi av Fiskeridirektoratet. Venstre har sørget for bevilgninger til laksetrappen i Vefsna, slik at elven igjen kan gjenoppstå som en av Norges viktigste laksevassdrag, og fått på plass laksesperre i Driva på Nordmøre.

Venstre har også sørget for at bevilgningene til kalking, villaks og vanndirektivet har økt betydelig i hvert eneste budsjett siden vi inngikk samarbeidsavtale med Høyre- og Frp-regjeringen i 2013.

Bevilgningene er langt høyere nå enn under den rødgrønne regjeringen.

I Jeløy-plattformen har Venstre fått gjennomslag for at det skal lages en handlingsplan for å oppfylle kvalitetsnormen for villaks.

Med dette bakteppet er det vanskelig å forstå hvorfor Hardanger villfisklag velger å gå til angrep på nettopp Venstre, men det får stå for deres egen regning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg