Alvorlig signalfeil, statsråd

Faktum er at Stortinget ikke kan ombestemme seg dersom jernbanepakken blir tatt inn i EØS-avtalen.

GRADVIS FJERNING: Sakens kjerne er at EU vil ha mest mulig harmonisering av regelverket og gradvis fjerning av nasjonale særbestemmelser og sikkerhetskrav, skriver innsender. Sunde, Helge

Debattinnlegg

Kathrine Kleveland
Leder i Nei til EU

Forsikringene fra statsråd Ketil Solvik-Olsen i BT 22. august om at verken sikkerheten eller norsk suverenitet står i fare dersom EUs fjerde jernbanepakke blir gjort gjeldende i Norge, minner mest om signalfeil.

Solvik-Olsen hevder frimodig at sikkerhetsnivået på norsk jernbane kan styrkes, at nasjonale krav kan beholdes, og at Stortinget vil kunne styre jernbanepolitikken som hittil.

En samferdselsminister burde vite bedre. Faktum er at Stortinget ikke kan ombestemme seg når det gjelder anbud og konkurranseutsetting av persontransport på skinner dersom jernbanepakken blir tatt inn i EØS-avtalen.

Også muligheten for å fastsette nye nasjonale forskrifter blir sterkt begrenset. Disse skal uansett meldes Jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen for godkjenning.

Dette er slått fast i både direktivet om jernbanesikkerhet og i fortalen til forordningen om det overnasjonale jernbanebyrået ERA. Fristen for å oppheve alle nasjonale forskrifter som ikke er i samsvar med EU-retten, eller som gir anledning til forskjellsbehandling, var for øvrig 18. juni i år.

Les også

Utdatert EØS-kritikk

Sakens kjerne er at EU vil ha mest mulig harmonisering av regelverket og gradvis fjerning av nasjonale særbestemmelser og sikkerhetskrav. Harmonisering og såkalt interoperabilitet er alfa og omega for at konkurrerende jernbaneaktører bokstavelig talt skal ha fri bane. Sikkerhet er vel og bra – så lenge det lar seg forene med konkurransereglene, mener EU.

Alt dette må naturligvis overvåkes og håndheves på europeisk nivå. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter som Statens jernbanetilsyn bør derfor helst ikke bry seg mer enn nødvendig.

ERA har til oppgave å utstede felles sikkerhetssertifikater og godkjenne togmateriell, mens Statens jernbanetilsyn blir vel så mye et markedsovervåkningsorgan som et sikkerhetstilsyn.

Dette er det stikk motsatte av den nasjonale handlefriheten samferdselsministeren insisterer på at jernbanepakken gir.

Det hjelper heller ikke å male jernbanepakken «grønn». Ministeren gir inntrykk av at hensikten er å få mer gods og flere passasjerer over fra vei til bane, bare man får fjernet de såkalte tekniske barrierene.

Disse barrierene for godstransporten er fjernet for lenge siden. Det er helt andre årsaker til at jernbanen taper for tungtransport langs veiene. Blant de viktigste er EUs kabotasjeregler (transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme, red.anm.) og sosial dumping i buss- og lastebilnæringen. Men det er en annen diskusjon.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg