Fastlege-krisen er høyst reell

Legeforeningen brøt forhandlingene fordi statens tilbud ikke gjenspeilte alvoret i situasjonen.

Publisert:

FÆRRE OPPGAVER: Myndighetene må redusere de mer administrative oppgaver til fastlegene, f.eks. de som er knyttet til fraværsgrensen i skolen og private helseforsikringer, skriver Kjersti Toppe. Foto: NTB Sacanpix

Debattinnlegg

Kjersti Toppe
Stortingsrepresentant for Senterpartiet, helsepolitisk talsperson

Norge sliter med å få tak i nok fastleger. Rekrutteringssvikten rammer hele landet. Helseminister Høie (H) vil vente på en evaluering og en handlingsplan i 2020. Maria Jarhmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, forsvarer denne treneringen i BT 24. juli. Hun beskylder i stedet meg og Senterpartiet for å krisemaksimere.

Hadde det bare vært så vel. Dessverre er krisen i fastlegeordningen høyst reell. Til og med fastleger i etablerte praksiser i sentrale bydeler i Bergen, sliter nå med å få unge leger til å ta over (BT 25. juli). Statssekretæren viser i sitt innlegg først og fremst til et rekrutteringstilskudd for fastlegeordningen. Men dette tilskuddet er ikke nytt. Det ble opprettet i 2012. Høyre fikk det fjernet da de fikk regjeringsmakt. At det nå gjeninnføres, er bra.

Befolkningens behov for lokale legetjenester vil øke i årene som kommer. Helseminister Høie kommer da ikke utenom at antallet fastleger må økes. Finansieringen må bedres, og det må bli flere utdanningsstillinger med tilbud om fastlønn. Den enkeltes fastleges arbeidsbelastning og listelengde må ned.

Myndighetene må ta grep for å redusere de mer administrative oppgaver fastlegene i dag er satt til å løse, eksempelvis knyttet til fraværsgrense og inngåelse av private helseforsikringer.

Fastlegearbeidets organisering og finansiering må legge bedre til rette for unge legers behov for ordinære yrkes- og familieliv.

Jarhman Bjerke hevder at regjeringen har etablert et tett og konstruktivt samarbeid mellom regjeringen, Legeforeningen og KS i denne saken. Jeg vil da minne om at i juni i år brøt Legeforeningen normaltarifforhandlingene med den begrunnelse at statens tilbud ikke gjenspeilte alvoret i situasjonen i fastlegeordningen.

Vi forventer at statsbudsjettet for 2019 som legges frem i oktober, inneholder strakstiltak for fastlegeordningen som gjenspeiler alvoret i situasjonen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg