• LØGN: Regjeringen påstår at man vil «bekjempe tvangsekteskap» med et slikt regelverk. Det er åpenbart elendig løgn, skriver innsender. FOTO: Martin Eilertsen

Kvinnefiendtlighet på høyt nivå

Hva hjelper det tvangsgiftede kvinner å bli sendt til et fattig, farlig land, helt alene og uten å kjenne noen der?