Galskapen må ta slutt!

Vi må kjempe for et helsevesen som styres etter behov, ikke etter bunnlinjen.

Publisert Publisert

SYKEHUS: Stykkprisfinansieringen, som også fører til juks, er ødeleggende og må erstattes av 100 prosent rammetilskudd. Dernest må vi erstatte kutt med reelle budsjettøkninger og investeringer, ikke lån som setter sykehusene våre i gjeld til staten, skriver innsender. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Thorleif Berthelsen
    Styremedlem Rødt Bergen

26. mai kunne vi nok en gang lese i BT om nedskjæringer i Helse Bergen. Blant annet vil vedlikehold bli utsatt og reisevirksomhet kuttet. Igjen er det stykkprisfinansieringen, som ble innført med foretaksmodellen i 2001, som er problemet.

Siden Haukeland stadig driver mer effektivt, får de mindre penger refundert fra staten enn budsjettert. Sykehuset får svi for å leve opp til maktpolitikernes forventninger. I tillegg har samhandlingsreformen ført til at kommunen har overtatt pleieoppgaver fra sykehuset.

Men hovedproblemet er at Haukeland og landets andre sykehus drives slik vi ellers kjenner igjen fra det private næringsliv. Hvorfor skal vårt offentlige helsevesen kunne gå med underskudd (eller overskudd)? Jeg tør ikke tenke på hvem som må lide for at Helse Bergen skal gå med overskudd ved årets slutt.

Siden sykehusene ikke kan gå konkurs, er det idiotisk at man skal late som det er tilfellet. Kunstige underskudd fører til unødvendige kutt, som rammer syke og pleietrengende. Er det slik vi vil ha det?

Galskapen må ta slutt! Stykkprisfinansieringen, som også fører til juks (se NRK Brennpunkt 2. mai om legekodene), er ødeleggende og må erstattes av 100 prosent rammetilskudd. Dernest må vi erstatte kutt med reelle budsjettøkninger og investeringer, ikke lån som setter sykehusene våre i gjeld til staten.

På Stortinget kjemper vi for et helsevesen som styres etter behov, ikke etter bunnlinjen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg