Den marine klyngen passer godt på Dokken

En marin klynge på Dokken vil videreføre Bergens tradisjoner som havby, men da må havnen flyttes.

Publisert Publisert

GOD PLASS: Dagens containerhavn har god plass til en marin klynge, som inkluderer Akvariet, skriver havnedirektør Johnny Breivik. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

 • Johnny Breivik
  Direktør, Bergen og omland havnevesen
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Ideen om å samle en ny marin klynge og et nytt akvarium på Dokken er både god og spennende. Om prosjektet blir en realitet vil det videreføre Bergens lange tradisjoner som havby og tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling. For at det skal skje må imidlertid dagens godshavn flyttes til et nytt og egnet sted.

Forrige uke presenterte Akvariet i Bergen planer for et nytt og spektakulært akvarium på Dokken. Akvariet er tenkt som en del av en ny marin klynge med blant annet Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Fiskeridirektoratet. Vi er begeistret over planene om en marin klynge på dagens containerhavn.

I tillegg til å styrke Bergens posisjon som Norges fremste havby, vil forvaltning, forskning, utdanning og formidling kunne kombineres med opplevelser, turisme og annen maritim næring.

Les også

En marin klynge må være mer enn betong

Les også

BTs leder: Tenk stort

Dokken er et godt egnet sted for dette. Her er det god plass. Vi snakker om et område på 240 mål, som tilsvarer 35 fotballbaner. I tillegg har Dokken tilgang til verdifulle kaifronter og dyrebare dypvannskaier som er viktig for flere formål. Disse kaiene er for eksempel godt egnet for forskningsskip.

Den omfattende og arealkrevende aktiviteten tilknyttet dagens godshavn må flyttes til et nytt og egnet område. I samsvar med ønsket byutvikling og planene om fortetting, vil det være fornuftig å tenke seg ny godshavn utenfor sentrum. Kanskje også utenfor Bergen kommune, eller en kombinasjon. Den mest arealkrevende aktiviteten kan ligge i omlandet, supplert med et enklere «varemottak» i sentrum.

ISFJELL: Slik ser Akvariet for seg at de skal etablere seg på Dokken. Foto: ILLUSTRASJON: MIR

Havnen har startet arbeidet med en konsekvensanalyse for en mulig godshavn. Det er ikke fattet noen beslutning om endelig lokalisering av fremtidig godshavn, men mange peker på Ågotnes. Vi ønsker derfor å sjekke dette alternativet ut.

Hva er konsekvensen for det godsvolumet vi i dag har over Dokken og hvilke nye muligheter representerer Ågotnes?

Vår hensikt er å bidra til en nødvendig avklaring av godshavnspørsmålet. For vår del haster det med å finne et nytt og egnet sted, slik at vår utvikling som havn ikke blir liggende i bero.

Først når vi vet hvor fremtidig godshavn skal ligge, kan vi sette i gang med å gjøre planer til virkelighet.

Publisert

Sakene flest leser nå

 1. Direkte nå: 17.mai spredte ikke koronaen

 2. Slik blir det når barnehagene i Bergen får normal åpningstid

 3. – Ser jeg hvit ut? Snakker jeg gebrokkent?

 4. Forsøker å redde fuglunge

 5. Bergensrederiet KGJS skal ikke lenger drive skipene sine selv

 6. Politiet: – Bil snudde og kolliderte

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Byutvikling
 2. Havforskningsinstituttet
 3. Ågotnes
 4. Universitetet i Bergen (UiB)