Vi tar plastforurensing på alvor

Om vi ikke tar grep, er det om få tiår mer plast enn fisk i havet.

AMBISIØSE PLANER: Jeg kjenner ikke til andre kommuner som har vedtatt tilsvarende tiltak for å begrense og rydde opp i plast i havet som Bergen, skriver Julie Andersland (V). Tor Høvik

Julie Andersland
Byråd for klima, kultur og næring (V)

Det har aldri blitt satset så mye på klima og miljø som under dette byrådet. Likevel mener MDGs Mona Høgli at det er for dårlig. Kritikken faller på sin egen urimelighet.

Om vi ikke tar grep, er det om få tiår mer plast enn fisk i havet. Derfor har byrådet tatt e ledende rolle i den lokale kampen mot plastforurensing. Nylig vedtok vi Bergens første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling.

Neste år foreslår vi å sette av en halv million kroner til å begynne arbeidet med denne planen. Jeg kjenner ikke til andre kommuner som har vedtatt tilsvarende planer med tiltak for å begrense og rydde opp i plast i havet.

Høglis kritikk bærer mest preg av at Miljøpartiet De Grønne nesten per definisjon må mene at alle andre har dårligere miljøpolitikk enn dem. For dette byrådets satsing på klima og miljø er mer omfattende og offensiv enn noen tidligere år. Jeg tror ikke vi løser problemene med plastforurensing i havet med urealistiske visjoner eller flere byråkrater. Utfordringen må løses i samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører.

Det som gir resultater, er til syvende og sist hardt arbeidet. Det er hardt arbeid som gjør at vi nå kan friskmelde Puddefjorden etter å ha jobbet med rensing og opprydding siden 2001.

Det er hardt arbeid som gjør at kommunens klimabudsjett viser at vi nå er på god vei til å nå målene om lavere klimagassutslipp, mindre biltrafikk og ren luft. Og det er hardt arbeid som skal til for å komme plastforurensingen til livs. Derfor vil jeg invitere MDG til å sette seg ned med oss og sammen gjøre et godt miljøbudsjett enda bedre.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg