Får Sandviken delta i «Miljøløftet»?

Løsningen på trafikkproblemene i sentrum og i Sandviken ligger i et veikryss.

LOKALSENTER: Uten E39 gjennom Ytre Sandviken kan man utvikle et lokalsenter for de 7000 beboerne ved Hellen, NHH og Stemmemyren. Bybane og sykkelvei vil ligge der motorveien går i dag, mens motorveien flyttes inn i en forlenget fløyfjellstunnel. Lokalveiene knyttes sammen under den nye møteplassen. Mats Andersen (illustrasjon)

  • Geir Næss
  • Torhild Dahl
  • Helge Hopen

Når bystyret skal velge hvor Bybanen skal gå fra sentrum mot Åsane, handler det om mye mer enn et trasévalg. Bystyret har nå en enestående sjanse til å velge en løsning som gir et formidabelt miljøløft for både sentrum og hele Sandviken.

Med et enkelt grep kan byrådet, som består av Ap, KrF og Venstre, finne tilbake til sin foretrukne bybanetrasé mot Åsane, fjerne en tredel av bilene i sentrum og la Ytre Sandviken slippe byrden av en fire felts motorvei gjennom hjertet.

Vi har presentert en løsning for byrådet som vi mener vil gi:

  • Stort potensial for enda større trafikkreduksjon ved bruk av andre virkemidler i tillegg.
  • En synlig og identitetsskapende bybane i stedet for to kilometer motorvei med 55.000 biler hver dag.
  • Bedre luft og redusert støy ved boliger, lokalsenter, idrettsanlegg og skolevei i Ytre Sandviken.
  • Mulighet for attraktiv byutvikling og fortetting langs bybanetraseen.
  • Bybane som også betjener Sandviken sykehus, Nyhavn og Hegreneset.
  • En attraktiv sykkelvei uten støy- og eksosplager.
  • En lokalvei som gjør transportnettet mindre sårbart når motorveien må stenges.

Ingenting av dette oppnås dersom bystyret velger løsningen som byrådet gikk inn for etter snuoperasjonen i november.

Da Ap, KrF og Venstre vant bystyrevalget i 2015 var enige om at motorveien E39 i Ytre Sandviken skulle inn i en forlenget fløyfjellstunnel, slik at Bybanen og sykkelveien kan legges der E39 går i dag.

I slutten av november i år snudde byrådet. Nå er innstillingen at Bybanen skal graves ned i en tunnel mellom Sandviken og Eidsvåg, med en liten luftetur ut ved NHH. Motorveien skal få bli der den ligger i dag. Begrunnelsen var kostnadene.

Dette vekket oss beboere i Sandviken, for vi har øynet muligheten for å utvikle et bo- og nærmiljø uten den ødeleggende motorveien tvers gjennom hjertet vårt. Denne muligheten har vi aldri visst om før bybanesaken kom opp.

Over 1000 personer har så langt signert på et opprop for å velge dagløsning for Bybanen gjennom Ytre Sandviken, og en Facebook-gruppe som støtter dette forslaget har samlet over 1000 medlemmer på noen få uker. En rekke lokale institusjoner, som Sandviken Idrettslag og Hellen skole, har skrevet til byrådet og ber dem gripe sjansen til å la beboerne her få ta del i den grønne utviklingen som byen skal gjennom.

En sammenslutning av alle Sandvikens velforeninger har samlet seg bak et forslag til løsning som vil komme både indre og ytre Sandviken og resten av sentrum til gode. Det var svært gledelig at bystyret vedtok å utsette saken til januar for å få se nærmere på forslaget.

Les også

«Ved å stenge banen inne i en tunnel, vil mange bare passere sentrum på vei videre til nærmeste kjøpesenter»

Løsningen som folk i Sandviken kjemper for, bygger på det alternativet byrådet opprinnelig helst ville ha, det såkalte alternativ 3Ba i bybaneutredningen (som nå er omdøpt til 4Bc på grunn av endret holdeplassløsning ved Sandviken kirke):

Fløyfjellstunnelen blir forlenget til Eidsvåg. Dette frigjør plass til bybane, sykkelvei og lokalvei på dagens motorvei mellom Fløyfjellstunnelen og Eidsvåg. I tillegg mener vi et forenklet kryss vil redusere trafikken i Sandviken og sentrum med hele 30 prosent, og kostnadene vil gå ned.

NØKKELEN: I krysset som knytter Sandviken til en forlenget fløyfjellstunnel fjerner man muligheten for å kjøre mellom Åsane og Sandviken via tunnelen. Denne trafikken henvises til lokalveien. Trafikken mellom Ytre Sandviken og sentrum må også kjøre lokalveien. Dette vil gjøre Bybanen til et mer attraktivt reisevalg. Statens vegvesen (illustrasjon)

Krysset som knytter Sandviken til en forlenget fløyfjellstunnel kan endres slik at man fjerner muligheten for å kjøre mellom Åsane og Sandviken via tunnelen. Denne trafikken henvises til den nye lokalveien med fartsgrense 50 km/t. Dette vil flytte gjennomgangstrafikk til Fløyfjellstunnelen samtidig som Bybanen blir et mer aktuelt reisemiddel for mange. Det samme gjelder oss i Ytre Sandviken: Vi må kjøre lokalveien i lav fart hvis vi skal mot sentrum. Da blir det fort mer fristende å ta Bybanen.

Sammen med andre virkemidler, som trafikkregulering og miljøgater, er det med denne løsningen mulig å komme ned på et miljømessig akseptabelt trafikknivå i Sandviken og sentrum.

Med dette hogger vi over den gordiske trafikknuten og unngår trafikkproblemer i Øvregaten, Nye Sandviksvei og Sandviksveien når Bryggen skal stenges for biltrafikk. Med betydelig færre biler i sentrum blir det også mindre behov for den omstridte og kostbare Bymiljøtunnelen.

Les også

«Det er vanskelig å skjønne at byrådet, med åpne øyne, lar muligheten gå fra seg til å redde en hel bydel fra belastningen av 50.000 biler»

Gjennom den store satsingen «Miljøløftet» skal Bergen investere 29 milliarder kroner i samferdselstiltak. Vi er alle med å betale for dette gjennom bompengeordningen. Miljøløftet er en storstilt satsing på fremtidens Bergen, og det loves at «bergenserne vil få renere luft å puste i, kortere bilkøer, mindre trafikkstøy og lavere klimautslipp».

Bystyrets trasévalg 31. januar avgjør om Sandviken får delta i Miljøløftet.

Byrådet ville egentlig ha den samme løsningen som oss. Problemet har vært finansieringen. Grove kostnadsberegninger utarbeidet av trafikkplanlegger Helge Hopen viser at den nye løsningen vil være ca. én milliard dyrere enn byrådets foreslåtte løsning. Men dersom den nye løsningen gir grunnlag for spare inn to-tre milliarder til en bymiljøtunnel, vil regnestykket se annerledes ut.

En forlenget fløyfjellstunnel i kombinasjon med et forenklet kryss i Sandviken kan bidra til å løse både trafikkfloken i sentrum og miljøproblemene i Sandviken. En hel bydel håper dette kan være nøkkelen til at byrådet klarer å finne en finansieringsløsning og dermed stå ved byrådsplattformen.

Dette er en historisk mulighet som vi aldri får igjen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg