• LOKALSENTER: Uten E39 gjennom Ytre Sandviken kan man utvikle et lokalsenter for de 7000 beboerne ved Hellen, NHH og Stemmemyren. Bybane og sykkelvei vil ligge der motorveien går i dag, mens motorveien flyttes inn i en forlenget fløyfjellstunnel. Lokalveiene knyttes sammen under den nye møteplassen. FOTO: Mats Andersen (illustrasjon)

Får Sandviken delta i «Miljøløftet»?

Løsningen på trafikkproblemene i sentrum og i Sandviken ligger i et veikryss.