• TRENGS FLERE: Normtallene tilsier at det bør være én helsesøster per 300 barneskoleelever, én helsesøster per 550 ungdomsskoleelever, og én helsesøster per 800 elever i videregående. FOTO: Scanpix

Merkelige normtall for helsesøstre

Trenger ikke elevene i videregående helsesøster like mye som i barneskolen?