Frå vondt til verre

Regjeringa seier dei skal auka innsatsen mot vald i nære relasjonar. Men butidskravet gjer det vanskeleg.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg