Bybane-Ghandi på Bryggen

Endre Nielsen leverer en verdensrekord i selvmotsigende opptreden i et innlegg i Bergens Tidende.

Publisert Publisert

FOLKEMØTE: Bryggen og Fisketorget i sin opprinnelige forstand er for lengst ødelagt, og med gamle menns gamle ideer vil det forbli slik, skrev Endre Nielsen om sin opplevelse av lørdagens demonstrasjon mot bybane over Bryggen. Nå får han svar. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Trond Tystad

Endre Nielsen leverer en verdensrekord i selvmotsigende opptreden i et innlegg i Bergens Tidende. Han fremstiller seg selv som en slags Ghandi, en person med en metodikk der man skal høre sine motstanderes standpunkter og respektere dem.

Nielsens har dessverre ikke badet særlig dypt i Ghandis satyagraha metoder, som blant annet forteller at en ikke skal benytte seg av fornærmelser eller nedlatenhet. Han følger nemlig opp med følgende karakteristikker av motstanderne av bybanen over Bryggen;

Les Endre Nielsens innlegg her:

Les også

«Dette var pinlig»

«Gamle menn, glad i gratis skillingsboller, nedlatende, seansedeltakere, motstandere av bybanen, trangsynte, mindre opplyste, eldre, menn, ikke bergensere, slostriler, uforskammete, blottet for manerer, fraflyttet til bydelene, kun i sentrum hvert fjerde år på Tall ship race, med mer» sitater slutt.

Dette er jo en dobbeltsidig fornærmelse. Den stigmatiserer de 80 % av byens befolkning som ikke vil ha en dobbeltsporet tett trafikkert jernbane inn i noe som åpenbart er ment nedlatende fra nevnte Nielsen.

La meg derfor først få erklære min Ghandiske respekt for individet Nielsen, slik Ghandi selv lærte seg det i Ruskins bok «Unto this last». Nielsen har etter min mening presentert en rekke standpunkt og prosjekter for byluft, sykling, bærekraftig deling av ferieboliger, kolonihager i sentrum også videre.

Jeg er faktisk en av dem som er hundre prosent enig med Nielsens forslag om at Bybanen bør overta Nygårdshøydetunnelen, to felt på Puddefjordsbroen og Løvstakktunnelen for å komme hurtig og rimelig til Fyllingsdalen og etter hvert hele Bergen vest. For mitt vedkommende kunne jeg tenkt meg at dette ble et kombinertfelt med kollektivtransport og utrykningskjøretøy, slik som i Roma.

Flertallet av bergenserne er på vår side:

Les også

Vi gir ikke opp kampen mot bybane på Bryggen

Så til alle de gruppene han fornærmer. Menn bør vel fremdeles kunne ha femti prosent av meningsberettigelsen i Bergen. Dersom Nielsen titter litt ned neste gang han pisser vil vel han forstå dette. Videre bør gamle, i likhet med unge og middelaldrene ha rett til fullverdig samfunnsdeltakelse.

Å karakterisere 80 prosent av byens befolkning som menn over 70 hadde for så vidt vært en mulighet for å angripe Nielsen med nedsettende karakteristikker om uopplysthet og manglende barneskolekunnskaper i matte, men vi lar det ligge.

BT mener:

Les også

«Bybanen skal gå langs Bryggen. Motstanderne må belite seg.»

Jeg antar at dersom den lykke vederfarer Nielsen at han får bli gammel og fortsatt er engasjert, så er det ungdommen han vil ta retten til å mene noe fra. La meg bare slå fast at det store flertallet av forkjempere for å fjerne all tungtransport mellom Bryggen og sjøen verken er trangsynte, blottet for manerer og mindre opplyste. Skulle dette da forstås slik at mine gode venner og partifeller Anna Elisa Tryti og Harald Schjelderup var trangsynte idioter for et års tid siden da de var uenige med Nielsen i at Bryggen skulle ødelegges av en dobbeltsporet jernbane, men at de nå er blitt vidsynte og gode mennesker fordi de er blitt påtvunget å mene det samme som Nielsen.

Nielsen forakter oss åpenbart fordi vi satte pris på gratis Friele Kaffe (stiftet av sjøkaptein Friele i 1799) og en skillingsbolle fra baker Brunn, stiftet da han overtok farens kolonialbutikk i 1897 og startet bakeri. Vi tåler å bli kalt slostriler, fordi vi inderlig vel vet at mange av oss stammer fra folk som stod tidlig opp og fisket, sløyet og siden rodde fisken til Torgs. Ikke helt ulikt de Nordlendingene som også med hardt arbeid og fare for eget liv, fanget langen og torsken som ble tørket — og som gjorde Bryggen til en av de viktigste handelsområdene i Europa.

Det jeg derimot vil angripe Nielsen for er hans udemokratiske sinnelag fra den såkalte Bybanealliansen. Der inngikk Venstre, Byluftlisten, Kristelig Folkeparti og Byluftlisten en selvmordspakt for demokratiet i Bergen der de lovet seg selv at de skulle gjøre sitt til å blokkere styringsdyktige flertall fra å legge Bybanen på moderne vis bort fra gategrunnen i sentrum, mellom husene og de få hundre meterne med strandlinje vi har fra Torget til Bryggen. De blokkerte da moderne og postindustrielle tanker om å reservere disse områdene for gående og syklende. Tre av fire i denne sammensvergelsen mot folkestyret stilte i det minste til valg og fikk under 20 prosent av stemmene. Nielsen selv deltok for Byluftlisten i denne pakten, og mener åpenbart at det at han var gruppesekretær for en liste som har fått 1,1% av stemmene i en valgperiode i Bergen har rett til å delta i en konspirasjon mot demokratiet og de over 80 % av befolkningen som stemte for å legge Bybanen i fjell og fjerne all tungtrafikk fra Bryggen. Nielsen må nok innse at man ikke bare kan være for Ghandis idealer om respekt for andre individers synspunkter og for demokrati når alle andre mener det samme som en selv. Det å være demokrat og respektere andres syn har det til felles med jomfruelighet at man enten er det, eller så er man det ikke.

BT retter: Ved en feil oppga viførst feil navn på forfatteren av dette innlegget. Mannen som har skrevet det er Trond Tystad.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg