Forurensningstiltak som virker

Det beste tiltaket mot luftforurensing er kjøreforbud for lette dieselkjøretøyer og eldre tungtrafikk.

Publisert Publisert

PERMANENTE TILTAK: På sikt vil permanente utslippsreduserende tiltak ha den største positive effekten, for eksempel lavutslippssone for tunge kjøretøy, høyere andel el- og hybridbiler, og gode alternativer til vedfyring, skriver seniorforsker Britt Ann K. Høiskar. Foto: Jan M. Lillebø

Les hele saken med abonnement

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg