Kjedelig innpakning, bedre helse

For å forhindre økt snusbruk blant ungdom, bør vi få reklamefrie snusbokser nå!

Publisert: Publisert:

REKLAMEFRITT: Helseminister Bent Høie la nylig frem et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri innpakning. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Grethe S. Tell
Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og leder, Nasjonalt råd for tobakksforebygging

Grethe Tell 2013.jpg Foto: PRIVAT

I den nasjonale tobakksstrategien er et av målene at barn og unge som er født etter år 2000, ikke skal begynne å røyke eller snuse. Hvis dagens 14-15-åringer ikke skal begynne å bruke tobakk, må regjeringen gjøre noe raskt. En rapport fra Folkehelseinstituttet om helserisiko ved snus viser at i aldersgruppen 16-24 år snuser 33 prosent av guttene, og 23 prosent av jentene hver dag eller av og til.Helseminister Bent Høie (H) la nylig frem et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri innpakning.

Det er ulike grunner til at noen unge begynner å bruke tobakk, mens andre ikke begynner. For noen unge er det nok å høre om helseskadene, for andre vil det at tobakkspakkene er dyre, hindre at de begynner, for atter andre vil fravær av reklame kunne være utslagsgivende.

De siste årene har tobakksindustrien vært kreative med hensyn til nye logoer og design på snusbokser. Produktinnpakning kan være en viktig identitetsmarkør for en del unge. Reklamefrie pakker vil sikre at det i hvert fall ikke er en fancy design som får våre unge til å begynne å snuse og røyke.

Forskning viser også at bruk av logo, farger og andre merkevareeffekter gjør at tobakksproduktene fremstår mindre helseskadelige enn de faktisk er. Reklamefrie pakker handler derfor også om å legge til rette for at de unge skal kunne ta et reelt valg — de skal ikke forledes til å tro at tobakk ikke er så farlig! Ved å standardisere fargen og skrifttypen, vil helseadvarslene også komme tydeligere frem.

At produktdesign har effekt på omsetningen av et produkt er kjent, og det er også derfor tobakksindustrien protesterer så sterkt mot forslaget. De vet at omsetningen vil gå ned. Internasjonale og nasjonale studier underbygger at reklamefrie pakker har effekt.

Les også

Norge kan forby snus med smak

Undersøkelser i Norge viser at reklamefrie snusbokser blir oppfattet som mindre attraktive av unge. Studier i Australia viser det samme. Studiene i Australia viser også at tobakkspakkenes virkning som en positiv identitetsmarkør blir svekket eller forsvinner, og at helseadvarslene blir mer synlig. For å forhindre økt snusbruk blant ungdom, bør vi få reklamefrie snusbokser nå!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg