Min plikt som byråd

Min personlige oppfatning er at skillet mellom kjønnene som mange religioner fremdeles praktiserer er uheldig. Men alle tros— og livssyn skal behandles likt av kommunen.

Publisert:

LIKESTILLING: Når vi forsøker å hindre en type diskriminering, må vi unngå samtidig å gjøre oss skyldig i en annen, skriver Andersland. Foto: Odd E. Nerbø

Debattinnlegg

Julie Andersland (v)
Byråd for klima, kultur og næring

BTs Hilde Sandvik tillegger meg meninger jeg ikke har, når hun i avisen onsdag 28. oktober hevder at jeg ikke har innvendinger mot at man under den muslimske feiringen av Id i Grieghallen hadde separate dører for kvinner og menn. Men som byråd er det min plikt å skille mellom mine personlige holdninger, og hva som er Bergen kommunes praksis når vi leier ut lokaler til religiøse organisasjoner.

Det nye byrådet har en offensiv politikk for likestilling og mot diskriminering. Vi vil bidra til en åpen og tolerant by hvor alle har like muligheter, uansett kjønn, bakgrunn, legning eller religion.

Les også:

Les også

- Strengere i Grieghallen enn i Mekka

Nettopp derfor har vi lagt vekt på det Likestillings— og diskrimineringsombudet sier i sin foreløpige uttalelse: «Dersom kommunen hadde nektet utleie eller satt felles inngang som vilkår, ville dette reist spørsmål om diskriminering på grunn av religion». Når vi forsøker å hindre en type diskriminering, må vi unngå samtidig å gjøre oss skyldig i en annen.

Min personlige oppfatning er at skillet mellom kjønnene som mange religioner fremdeles praktiserer er uheldig. Men Bergen kommunes praksis i dag er at offentlige lokaler kan leies ut til religiøse organisasjoner. Kommunen verken kan eller bør gå inn og styre i detalj hvordan de skal bruke lokalet. Alle tros- og livssyn skal behandles likt av kommunen. Enten lar vi religiøse organisasjoner leie kommunens lokaler, eller så gjør vi det ikke.

Les også:

Les også

Provoserende fra Andersland

Sandvik viser til eksempler fra andre steder hvor slike arrangementer ikke tillates. Men disse kommunene praktiserer et regelverk hvor det rett og slett ikke leies ut til religiøs aktivitet. Dersom det er det Sandvik ønsker er det en ærlig sak, men det er i så fall en annen problemstilling.

Bergenserne skal ikke være i tvil hvor jeg eller resten av byrådet står i saker som omhandler likestilling og diskriminering. Dette er en viktig del av vår plattform, og noe vi vil arbeide aktivt med. En viktig del av det er også å behandle menighetene i byen likt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg