Integrerings-bonus er en dårlig idé

Jan Tore Sanners forslag vil skape større forskjeller mellom flyktninger.

Publisert Publisert

BONUS: Jan Tore Sanners (H) forslag om å premiere flyktninger som kommer raskt i utdanning eller arbeid er en usedvanlig dårlig idé, skriver Ingunn Alver, pensjonert lektor i Voksenopplæringen. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Ingunn Alver
    Pensjonert rektor i Voksenopplæringen og listekandidat for Rødt

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil vurdere å gi bonus for å premiere flyktninger som kommer raskt i utdanning eller arbeid.

Det er av mange grunner en usedvanlig dårlig idé.

Her er et høyst realistisk scenario:

To flyktninger kommer samtidig til Norge og blir bosatt i samme kommune. Den ene er en mann i 20-årene, enslig og universitetsutdannet fra hjemlandet. Den andre er en kvinne i 40-årene, alenemor med tre barn og helt uten skolegang fra hjemlandet.

Begge sendes inn i et toårig introduksjonsprogram. Bare i sjeldne tilfeller kan programmet utvides til tre år. Programmet skal inneholde norskopplæring, språkpraksis i arbeidslivet og annen kvalifisering til utdanning eller arbeid.

Mannen sender raskt inn sine skolepapirer til Nokut, det norske organet for kvalitet i utdanning, som vurderer og godkjenner utdanning fra andre land.

Han får godkjent deler av sin universitetsutdanning, tilsvarende en bachelorgrad. Han gjør gode fremskritt i norskopplæringen og klarer å gjennomføre den nasjonale norskprøven på høyt nivå før de to årene er gått.

Jippi! Da skal Sanner stå klar med premien.

Les også

Ap i Bergen vil ta imot 25.000 kvoteflyktninger de neste fem årene

Hva med kvinnen? Hun skal lære å lese og skrive på et helt fremmed og ukjent språk. Hun skal lære det latinske alfabetet, som hun aldri tidligere har sett. Hun arbeider hardt og klarer å knekke lesekoden etter ett og et halvt år med norskopplæring. Hun klarer å skrive enkle setninger og å snakke med enkle fraser på norsk.

Da skal hun starte på den lange veien til å ha så gode norskkunnskaper at hun kan ha muligheter for å komme seg i utdanning eller arbeid.

Hva galt har legen Geir Flatabø gjort

Hennes alder og forsørgelsesbyrde tilsier at hun ikke kan satse på høyere utdanning. Selv en grunnskoleutdanning vil kreve minst to års skolegang etter avsluttet norskopplæring og en mulig fagarbeiderutdanning på videregående nivå minst fire år.

Mest sannsynlig vil hun prøve å få en jobb som ikke krever faglærte. Og de jobbene finnes snart ikke i Norge.

Var det noen som sa like muligheter?

Dette systemet baserer seg altså på at alle som kommer har de samme forutsetningene. Det finnes ikke noe støtteapparat i norskopplæringen, ikke spesialundervisning, ikke pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

SPRIKER: Introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkelte, men spriket er enormt blant brukerne, fra analfabeter til universitetsutdannede, skriver innsender. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hennes alder og forsørgelsesbyrde tilsier at hun ikke kan satse på høyere utdanning. Selv en grunnskoleutdanning vil kreve minst to års skolegang etter avsluttet norskopplæring og en mulig fagarbeiderutdanning på videregående nivå minst fire år.

Mest sannsynlig vil hun prøve å få en jobb som ikke krever faglærte. Og de jobbene finnes snart ikke i Norge.

Var det noen som sa like muligheter?

Dette systemet baserer seg altså på at alle som kommer har de samme forutsetningene. Det finnes ikke noe støtteapparat i norskopplæringen, ikke spesialundervisning, ikke pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Les også

Velkommen til Norge! Særlig ...

Både norskopplæringen og introduksjonsprogrammet skal riktignok tilpasses den enkelte, ifølge lov og forskrifter. Men spriket er enormt – fra analfabeter til universitetsutdannede, fra store lærevansker og lese- og skrivevansker til erfarne studenter.

Alt dette vet selvsagt den nye kunnskaps- og integreringsministeren. Likevel kommer han med dette forslaget.

At Høyre har klokkertro på at penger er det som skal til for å motivere folk eller for å få dem til å prestere bedre, er en kjent sak. Mange har funnet ut gjennom forskning at så ikke er tilfelle. Og noen av oss har funnet det ut helt uten forskning.

Verre er det at regjeringen ikke ser ut til å forstå at et slikt system bare vil gjøre forskjellene mellom flyktningene enda større, og at de som har de beste muligheter fra før, skal belønnes på bekostning av dem som virkelig sliter for å kvalifisere seg.

Skrot dette forslaget jo før, jo heller.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg