• OPPBLÅST: Trafikkgrunnlaget og samfunnsnytten til Hordfast er blåst opp av tilhengerne, mener innsenderen. FOTO: STATENS VEGVESEN

Hordfast-regnestykket er basert på oppblåste tall

Ethvert prosjekt kan gjøres lønnsomt hvis en ikke regner med alle tallene.