Jeg forventer at legene bidrar konstruktivt i arbeidet

Kravene til helsetjenesten er krystallklare. Den nye ordningen for spesialistutdanning vil etter min mening sikre kompetanse på en bedre måte.

Publisert Publisert

FORSVARLIG TILBUD: Kompetente spesialister er helt avgjørende for et forsvarlig pasienttilbud, skriver helseminister Bent Høie (H), her på åpningen av ny barne og ungdomsklinikk på Haukeland sykehus i 2016. Foto: Ørjabn Deisz

Debattinnlegg

  • Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Pasienter risikerer å dø fordi de blir operert av en uerfaren kirurg, hevder legene Thea Falkenberg Mikkelsen, Astrid S Berentsen og Heid Elin Odland i BT 26. mai. De tegner et dramatisk og feilaktig bilde av den nye ordningen for spesialistutdanning av leger som bare er egnet til å gjøre pasienter utrygge.

Kravene til helsetjenesten er krystallklare. Spesialisthelsetjenesteloven slår fast at helsetjenestene som tilbys, skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet gir også det enkelte helsepersonell ansvar for å utføre sitt arbeid i samsvar med egne kvalifikasjoner.

Kompetente spesialister er helt avgjørende for et forsvarlig pasienttilbud. Helsemyndigheter og helseforetak har felles ansvar for å legge til rette for en best mulig spesialistutdanning. Den nye ordningen for spesialistutdanning er, etter min mening, et kvalitetsløft som vil sikre kompetanse på en bedre måte enn i dag.

Les også

Jeg er lege. Jeg gjør feil. «Hvis jeg skader en nerve under en operasjon, kan pasienten få en lammelse for resten av livet.»

I den gamle ordningen var det ansettelsestiden ved spesialavdelingen og antall gjennomførte kurs og prosedyrer som lå til grunn for godkjenning. Det var ingen som hadde ansvar for å kontrollere om spesialisten faktisk hadde de nødvendige ferdighetene så lenge det pålagte antall prosedyrer var gjennomført.

I ny ordning er opplegget som i annen utdanning: Det er læringsmål som beskriver hva legene skal kunne og beherske. Det er forskriftsfestet 4898 læringsmål for 46 spesialiteter som omfatter ferdighetene som kandidaten skal kunne beherske, ikke bare «ha kjennskap til». Læringsmålene er forskriftsfestet av Helsedirektoratet etter et omfattende arbeid med innspill fra Legeforeningens spesialitetskomiteer.

Det er erfarne kolleger som har sett spesialistkandidaten i arbeid som skal vurdere om læringsmålene er nådd. Noen vil trenge mer trening enn andre, det som betyr noe er de ferdighetene man oppnår til slutt. På den måten bidrar ny ordning til å styrke kvalitet og pasientsikkerhet.

Alle er enige om at leger må trene på operasjoner og andre prosedyrer for å bli gode spesialister. Derfor har Helsedirektoratet anbefalt at de forslåtte minimumskravene til antall prosedyrer legges til grunn. Helseregionene har forsikret om at dette vil bli fulgt opp i sykehusene. Men når minimumskravene ikke er forskriftsfestet, vil det være rom for justeringer når det er nødvendig. Noen spesialistkandidater vil faktisk trenge flere inngrep enn minimumskravet.

Ny ordning for legenes spesialistutdanning innføres nå i sykehusene, og det legges ned et betydelig arbeid for at ordningen skal fungere etter intensjonen. Jeg forventer at legenes organisasjoner bidrar konstruktivt i dette arbeidet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg