• FORSVARLIG TILBUD: Kompetente spesialister er helt avgjørende for et forsvarlig pasienttilbud, skriver helseminister Bent Høie (H), her på åpningen av ny barne og ungdomsklinikk på Haukeland sykehus i 2016. FOTO: Ørjabn Deisz

Jeg forventer at legene bidrar konstruktivt i arbeidet

Kravene til helsetjenesten er krystallklare. Den nye ordningen for spesialistutdanning vil etter min mening sikre kompetanse på en bedre måte.