• FOR SVAKT: Det skal fattes vedtak om isolasjon, etter lovens bestemmelser, og etter en grundig vurdering av om det er hensiktsmessig, nødvendig og forsvarlig. Det finnes mange eksempler på at disse vurderingene er altfor svake, skriver innsender. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)

Isolerte innsatte bør få fri rettshjelp

Etter at dommen har falt kan vi ikke lenger følge dem opp.