God design skapes lokalt

Det er på høy tid med en diskusjon om hvordan vi kan samarbeide regionalt for å utvikle designnæringen nasjonalt.

Publisert: Publisert:

DET ER HER DET KAN SKJE: Designmiljøet er i en årrekke blitt sentralisert til Oslo. Dette er det ingen som tjener på. Ingen blir bedre av navlebeskuende kunnskap, skriver Mona Larsen. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Mona Larsen
Leder for Institutt for design, Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitet i Bergen

Byrådene Julie Andersland og Anna Elisa Tryti frykter at designmiljøet i Bergen pulveriseres, kan vi lese i Bergens Tidende 29. januar. Utgangspunktet deres er at klyngeorganisasjonen Design Region Bergen (DRB) ikke har lyktes i å få nok finansiering i årene som kommer, og dermed risikerer nedleggelse.

Les også

Les saken: – Alle midlene til arkitektur og design i Norge er plassert i Oslo

Frykten for pulverisering er velbegrunnet. Det er på høy tid at vi slutter å stikke hodet i sanden for å forsvare en nasjonal sentralisering av designfeltet.

Vi lever i et spennende, mangfoldig og ressursrikt land, og vi trenger en bedre fordeling av økonomiske midler til regionene for å kunne bygge opp et solid designmiljø nasjonalt.

Ved Fakultetet for kunst, musikk og design, UiB (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen) utdanner vi designere innen visuell kommunikasjon og møbel, romdesign og interiørarkitektur på høyeste nivå.

I vår utdanning tenker vi både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre studenter og faglige ansatte deltar på mange ulike arenaer med design som hovedfokus, de skaper og formidler på høyt internasjonalt nivå og høster stor anerkjennelse i form av priser og omtale.

Vår designutdanning på bachelornivå er hovedsakelig nasjonal, mens over halvparten av studentene på masternivå er internasjonale.

Gjennom vår utdanning samler vi mye god kompetanse og kunnskap om design i Bergen. Dette burde være en ressurs for regionen, men dessverre forblir de færreste av våre nyutdannede i byen. De fleste får jobb i designnæringen i Oslo umiddelbart etter eksamen.

Les også

UiB ønsker å gjøre designstudentene mer synlige i Bergen

Denne tendensen er ikke av ny dato. Designmiljøet er i en årrekke blitt sentralisert til Oslo. Dette er det ingen som tjener på. Ingen blir bedre av navlebeskuende kunnskap.

Design Region Bergen har gjort en stor innsats for å skape et samlende miljø i bredden innen design. Dette er en krevende jobb når misforståelsene om hva design er, og hva det kan være, er utbredt.

Skal designere konsentrere seg om å skape salgbare produkter og tjenester, eller gå i dybden på store samfunnsutfordringer som helse, alderdom eller bærekraft? Det er store spørsmål designnæringen stiller seg for tiden.

Begreper som tjenestedesign, brukerdrevet design, design thinking, designdrevet innovasjon, sosial design, kritisk design og designaktivisme er bare noen begreper som har oppstått de siste årene. Dette sier litt om de mange mulighetene som ligger i fremtidens designerrolle.

Doga (Design og Arkitektur Norge) har fått et nasjonalt ansvar for å bygge og levere design og arkitektur til ulike næringer. Nå må vi kreve at de tenker regionalt samarbeid og tar utgangspunkt i hvor kompetansen i vårt langstrakte land befinner seg.

Hver by har et mangfold og en stolthet som i mye større grad kan utnyttes for å løfte hele landet som designnasjon.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg