Et sammenhengende Vestland

DEBATT: Hordfast har svært stor samfunnsøkonomisk nytte.

Publisert Publisert

PÅ LINJE: LO-lederen og NHO-sjefen er enige om at Vestlandet trenger veiprosjektet Hordfast. Ny E39 kan korte ned reisetiden mellom Bergen og Stavanger til to timer, mot fire-fem timer i dag. Foto: NTB scanpix (arkiv)

Debattinnlegg

  • Hans-Christian Gabrielsen
    LO-leder
  • Ole Erik Almlid
    Adm.direktør i NHO
  1. Leserne mener

Et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter ligger på Vestlandet. Det er ikke et oljefelt, men et veiprosjekt. Hordfast vil sammen med Rogfast skape et sammenhengende arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger. I dag tar det 4 timer og 30 minutter å kjøre denne strekningen, men med en fergefri løsning vil det bare ta to timer.

Næringslivet i vest trekker frem E39 som det viktigste prosjektet for verdiskaping og sysselsetting på Vestlandet. LO og NHO mener det er viktig å starte med de prosjektene som har høy netto nytte og lav risiko. Det er flere lønnsomme prosjekter både i sørvest og nordvest for ny E39, men det aller mest lønnsomme prosjektet går fra Bergen til Stord.

Første del av strekningen fra Bergen til Os er allerede under bygging. Det neste kalles Hordfast og går fra Os til Stord, en strekning som i dag har tre fergesamband, den lengste på 23 km. En tur som i dag tar to timer og fem minutter, vil ta 45 minutter når veien i 2027/28 står ferdig.

Kostnadsanslag for Hordfast fra nasjonal transportplan (2028–2029) fra 2017 var 39 milliarder kroner. Veiingeniørene har fått samme marsjordre fra regjeringen som oljeindustrien: Finn gode løsninger og sett søkelys på kostnadsreduksjoner i alle ledd. Valg av andre broløsninger og riktig trasévalg er viktige i så måte. Målet er å komme under 30 milliarder kroner.

Les også

Unge Høyre-politiker: – Jo, vi må glemme fergene

Prosjektet har en svært høy samfunnsøkonomisk nytte. Hordfast gir en reduksjon i samfunnets transportkostnader på 48 milliarder kroner. Gitt en samlet samfunnsøkonomisk kostnad på 35 milliarder kroner har prosjektet en netto samfunnsøkonomisk nytte på 13 milliarder kroner. Det viser Vegvesenets beregninger fra mars 2018, da nye broløsninger ble lagt frem. Hvis målet om en utbyggingskostnad på under 30 milliarder kroner nås, vil netto nytte nærme seg 20 milliarder kroner.

Hordfast-prosjektet vil ikke bare åpne for nye bo- og arbeidsmarkeder, men også styrke verdiskapningen i hele landet. Prosjektene påvirker hverandre positivt og vil samlet styrke aksen Stavanger – Bergen med vekstskapende ringvirkninger langt utover den regionen.

E39 fra Bergen og sørover er den viktigste strekningen for godstransport til og fra regionen. Besparelsen for næringslivets transporter fra Bergen til Kristiansand er på titalls milliarder kroner med en fullt utbygd E39 på denne strekningen. Denne besparelsen trenger norsk næringsliv. I tillegg til den direkte besparelsen i transportkostnadene vil det være betydelige indirekte gevinster for samfunnet ved at arbeidsmarkedene kobles sammen og at næringsdrivende kan lokalisere seg og konkurrere mer effektivt.

Vurderinger gjort av Vegvesenet viser at nye E39 ikke gir store effekter på klimautslippet. Økt trafikk kan gi større utslipp, men fordelen av å fjerne utslipp fra fergene og utsiktene til at det vil bli vesentlig færre flyavganger mellom Bergen og Stavanger, veier opp for dette.

Hvis Stortinget følger opp de planene som er lagt i Nasjonal transportplan, vil en moderne vei mellom Stavanger og Bergen være klar om cirka 15 år. Da vil én million mennesker kunne utvikle områdene fra Bergen til Stavanger til en sammenhengende og skapende region i beste vestlandstradisjon.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg