Jeg er feminist, men driter i likestilling

DEBATT: Tredelingsdebatten er den siste dråpen.

Publisert:

LIKESTILLING: Dersom hensynet til likestilling skal tas på alvor, må vi også ta hensyn til forskjellene. Hva med å gi far mer permisjon sammen med mor, skriver Heidi Bøhagen. Foto: Elias Dahlen

Debattinnlegg

Heidi Bøhagen
Forfatter av bok om småbarnsliv

Kjære NHO og LO. Misforstå meg rett. Jeg driter i det dere kaller likestilling. Jeg nekter å applaudere frem et system som krever at jeg setter biologien til side for å kunne bli en arbeidstaker på mannens premisser.

Debatten rundt tredeling har satt sterke følelser i sving. Mange klør seg i hodet og kan ikke forstå harmen som vekkes av den lille forskjellen delingen utgjør. Så la meg bare forsøke å nøste litt i floken først: Debatten om tredeling henger sammen med debatten om kutt i barselomsorgen. Noen mener disse bør holdes fra hverandre, men de må ses sammen for å forstå det fulle bildet.

Les også

Tiltak for likestilling

For mange kvinner er tredelingsdebatten bare den siste dråpen. Vi er fortvilet over hvordan vi ikke klarer å ivareta noen av våre mest sårbare samfunnsborgere: Barselkvinnen og hennes spedbarn. Å kutte i andelen permisjon til mor er bare nok et kutt i omsorgen for den nybakte moren.

NHO og LO sier at «målet om likestilling må gå foran foreldrenes rett til selv å bestemme hvordan de skal bruke en større del av permisjonen», og jeg sier: Jaha! Likestilling for hvem?

Les også

- Jeg tør ikke tenke på hvordan dette skal gå

For å fordele ulempene for arbeidstaker og arbeidsgiver jevnt mellom kjønnene, må mannen ta mer permisjon. Det betyr også at den kvinnelige arbeidstakeren må bli mer lik en mannlig arbeidstaker. Jeg er ikke i tvil om at mannen vil nyte godt av mer tid med sin nyfødte. Men å kreve at mor skal tidligere tilbake i jobb etter fødsel, er ikke fordi vi mener det er til hennes eget beste.

Dersom hensynet til likestilling skal tas på alvor, må vi også ta hensyn til forskjellene. Hva med å gi far mer permisjon sammen med mor? Skape en felles forståelse om at den mannlige arbeidstakeren må ta permisjon de to første månedene etter fødsel, fordi man er faktisk to som får barn. La far bli en god omsorgsperson for mor og barn i den tøffeste tiden. Det er galskap at vi sender mor og barn hjem til et tomt hus, mens vi andre er på jobb.

Ingen bør få preke likestilling når de gjør det med en kvinnefiendtlig innstilling. NHO og LO skal ivareta arbeidstakere av begge kjønn. Det betyr at de ikke kan ofre mor på arbeidslinjens alter.

BT inviterer til helaften og debatt om tredeling av foreldrepermisjon 8. mars 18.30 på Underlig. Se arrangement på Facebook.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg