• EGOISME: Det er dei politiske kreftene som er sinte, truande, misunnelege, arrogante, sjølvopptekne, overlegne, full av løgn og egoisme som for tida vert fôra. skriv Aud Karin Oen. FOTO: Privat

Den ulven du fôrar, vinn

Den egoistiske, sjølvopptekne og arrogante ulven er i ferd med å få overtaket.