Vi må stå støtt på våre rettighetsverdier

Grunnholdningen vår må være at de som jobber i barnevernet er mennesker med gode intensjoner.

PROTESTER: I land som Tsjekkia, Polen og Romania tegnes et bilde av barnevernsansatte som onde og maktsyke, skriver innsenderen. Bildet er fra en demonstrasjon mot det norske barnevernet i byen Sibiu i Romania i 2016. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

  • Dag Ø. Nordanger
    Psykologspesialist/professor og tidligere nestleder i Regjeringens barnevoldsutvalg
Publisert:

Jeg får så ørene flagrer av Olav Terje Bergo i BT 4. september for mitt forsvar av norsk barnevern i samme avis 1. september. Bergo mener jeg stempler barnevernskritikere som hatere. Bakgrunnen for saken er den kritiske BBC-dokumentaren «Norway’s silent scandal». Jeg mener vi må holde to diskusjoner fra hverandre her, som jeg synes Bergo blander sammen.

Ingen er uenige i at Barnevernet har utfordringer, og at mange har et berettiget sinne mot tjenesten. Jeg har selv i mange sammenhenger vært en kritiker av Barnevernet, blant annet etter Glassjenta-saken og som nestleder i regjeringsutvalget Bergo refererer til. Vi kalte vår rapport «Svikt og svik», nettopp pga. av alvorligheten i feilvurderinger som ble gjort. Blant annet så vi svikt i undersøkelsesgrunnlaget for beslutninger, så der treffer BBC dokumentaren et ømt punkt. Men jeg anser ikke meg selv som en hater av den grunn, ei heller Bergo eller andre som fremmer konstruktiv kritikk av tjenesten.

Les også

Les Nordangers forrige innlegg: «Krigen mot barnevernet»

Det jeg adresserte i mitt innlegg, er noe annet. Det jeg og flere med meg mener, er at BBCs dokumentar, fremfor å være en konstruktiv kritikk, er talerør for en dypere trussel. Den representerer krefter som utfordrer prinsippet om samfunnets rett til å beskytte barn, altså barns menneskerettigheter. Det fins nok av dem som vil hele tjenesten til livs, som mener vi ikke skal ha noe barnevern.

Når man ser beskrivelsen av og truslene mot barnevernsansatte i visse internettfora, blir man urolig. Jeg har selv mottatt slike etter mitt innlegg. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har måttet lage en veileder på sine sider til barnevernsansatte og fosterforeldre for å forberede dem på hva som kan møte dem og hvordan de skal forholde seg. Eksemplene på hva de må tåle er svært grove, og passer seg ikke på trykk her.

Man blir ikke mindre urolig hvis man f.eks. gjør et søk på «Norway kidnapping children» og får tilgang til medieomtale av norsk barnevern i land som Tsjekkia, Polen og Romania, hvor visse konspiratoriske ideer ser ut til å etablere seg som sannheter. Det tegnes et bilde av barnevernsansatte som onde og maktsyke, og av at Norge stjeler barn av rase-etniske grunner for å styrke vår genetiske «pool». Jeg tror ikke selvransakelse og spørsmålet «Hva gjør vi feil når folk reagerer slik?» er det eneste nærliggende i møte med slike krefter. Tiltaket mot trusler mot barnevernsansatte kan ikke alene være at «Ja, da må jo Barnevernet skjerpe seg!». Noen ting skal man ta til motmæle mot.

Les også

Stor BT-reportasje fra 2016: «Norway, stop child kidnapping!»

Vi bør ha som grunnholdning at de som jobber i Barnevernet er mennesker med gode intensjoner som prøver å gjøre det beste innen sine rammebetingelser. Betingelsene må bli bedre, inkludert kompetansen, Bergo har rett i at mange ansatte har det tøft av helt andre årsaker enn press utenfra. Men hans påstand om at ni av ti omsorgsovertakelser er gjort uten gyldig grunn, har ingen rot i virkeligheten.

Minner også om at rundt 80 prosent av Barnevernets arbeid er frivillige hjelpetiltak, og at rundt 80 prosent er fornøyde med hjelpen de får. Så «haterne» er ikke representative.

BBC-dokumentaren er god TV og selger. Den går i seks repriser for hele verden gjennom BBC World. Den nører etter min mening spekulativt opp under et skremmebilde av norsk barnevern, og kaster bensin på bålet hvor mange ønsker at tjenesten skal brenne. Den har ikke antydning til et barnerettighetsperspektiv i seg. Den nevner ikke at barn er tryggere og blir sjeldnere drept av sine nærmeste i Norge enn i land hvor barns rettigheter står svakere, som i England, hvor BBC har sin base.

Mot slike krefter mener jeg vi må stå støtt på de grunnleggende rettighetsverdiene vi har. Vi må forsvare lovgivningen vår. Selv om vi vet at lovgivning pr. i dag ikke blir godt nok forvaltet, og at det må jobbes med. Derfor tok jeg av meg kritikerhatten i denne sammenheng.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg