Trollmannen som fikk gutter til å lese

Jeg er redd for at våre folkevalgte ikke interesser seg noe særlig for skolebibliotek.

TROLLDOM: På begynnelsen av 2000-tallet begynte plutselig gutter å lese så mye skjønnlitteratur at det slo markant ut på statistikken. J.K. Rowlings svært populære fantasy-romaner viser at også gutter kan lese, dersom tilbudet er godt nok, mener innsender. Scanpix

John Glenn Robertsen
Lærer og samfunnsdebattant

I perioden 2000–2006 skjedde noe med gutters leselyst. Plutselig begynte de å lese så mye skjønnlitteratur at det slo markant ut på statistikken. De hadde kastet seg over J.K. Rowlings svært populære fantasy-romaner.

I samme periode ble det i Norge iverksatt gode nasjonale tiltak for å gi gutter mer lyst til å lese – for det er ikke til å komme fra at jenter generelt er mer glad i bøker enn gutter, uten at jeg da påstår at gutter ikke leser.

Gutter har kanskje en tendens til å lese det som interesser dem, mens jenter har et bredere felt innenfor litteraturen?

John Glenn Robertsen Privat

Her har våre skolebibliotek en veldig viktig oppgave, eller skal vi si mulighet, til å både øke lesegleden og styrke lesekompetansen blant de unge. Men det er en utfordring at det knapt finnes noen kriterier for tilbud, kvalitet, bredde og utvalg, eller minstekrav til egnede lokaler for et skolebibliotek.

Resultatet blir derfor til dels store forskjeller mellom landets mange grunnskoler. Det er vel ikke helt i tråd med den såkalte enhetsskolens prinsipper om høy kvalitet og like muligheter for alle?

Som lærer med erfaring fra mange skoler, offentlige som private – har jeg sett noen svært veldrevne og gode bibliotek. På en skole hadde skoleledelsen sett hvor viktig det er å ansette en bibliotekar.

Ikke overraskende gjorde elevene det godt på de nasjonale prøvene i lesing, og i lesing generelt.

Les også

Men nå: mer kulturpolitikk, takk

Dette er et politisk ansvar, men jeg er redd våre folkevalgte ikke interesser seg nevneverdig for skolebibliotek. Naturlig nok er kunnskapen om skolebibliotek da veldig dårlig blant våre politikere.

Leser elevene mye og regelmessig, vil både språk og ordforråd styrkes. Bøker kan gi kunnskap om alt mulig, og de kan stimulere til nye spørsmål og gi leserne noe å fundere videre på.

En fantastisk side med lesestoff er at de øver leseren i å lage indre bilder og utvikle sin fantasi. En spennende roman kan være din beste venn i alenestunder, og bøker i ung alder kan være en døråpner til litteraturens rike verden.

Å fremme leseglede er noe enhver barneskolelærer med respekt for seg selv bør prioritere. Derfor fortjener alle elever å ha et rikholdig og oppdatert skolebibliotek hvor det er satt av ressurser til at en dedikert lærer kan tilbringe mer enn en liten time der i uken.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg