Lærernormen er til for barna

Barna våre fortjener å bli sett og ha like mye tid med læreren sin, uavhengig av hvor de bor.

GOD EFFEKT: Å satse på økt lærertetthet vil ha effekt på læring, men minst like mye på andre viktige områder som kan være vanskeligere å måle. Skole er mer en nasjonale prøver og karakterer, skriver skolepolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan. NTB scanpix

Debattinnlegg

Hans Fredrik Grøvan
Skolepolitisk talsperson i KrF

Bergens Tidenes leder 24.11 stiller seg kritisk til KrFs viktige gjennomslag for flere lærere for de yngste elevene i norsk skole. Avisen legger vekt på at normen vil bety flere lærere til Bergen, men ikke til mindre steder. Vi har kjempet for en lærernorm fordi barna våre fortjener å bli sett og ha like mye tid med læreren sin, uavhengig av hvor de bor. Det er ikke et distriktspolitisk tiltak. De som kjenner utfordringene i norsk skole best er lærere, foreldre og elevene – og alle disse gruppene ber om flere lærere som kan se den enkelte elev og gi tilpasset undervisning.

Vi har blant annet forskning fra USA som konkluderer med at nettopp klassestørrelse har stor betydning for elevens langtidseffekt av undervisning. Det samme ser vi fra Sverige. Her hjemme ser vi at lav lærertetthet gir mindre tilpasset opplæring og økt behov for spesialundervisning. Ser vi på de siste Pisa-tallene ser vi at Estland snart er på nivå med Finland når det gjelder resultater. En av de viktigste årsakene til det er nettopp at Estland har satset på lærertetthet. Og tidligere i høst erkjente også OECD at klassestørrelse kan ha læringseffekt for noen barn.

Å satse på økt lærertetthet vil ha effekt på læring, men minst like mye på andre viktige områder som kan være vanskeligere å måle. Skole er mer en nasjonale prøver og karakterer.

Denne normen er til for barna våre. Særlig de aller minste vil ha stor nytte av at flere lærere kan bruke mer tid på hver enkelt elev, tidlig fange opp utfordringer og gi tilpasser opplæring. Derfor er dette gjennomslaget viktig, og derfor feirer både lærere, foreldre og elever sammen med oss.