Tigging er et importert problem

DEBATT: Verken Norge eller Bergen har plikt til å gjøre slik organisert kriminell virksomhet lettere.

Publisert: Publisert:

EFFEKTIVT VERKTØY: Fattige kvinner og menn fra dårligstilte europeiske land transporteres til Bergen for å brukes som noder i større nettverk av prostitusjon og pillesalg. Et tiggeforbud vil fungere som et effektivt verktøy for politiet, mener innsenderne. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Debattinnlegg

  • Reidar Digranes
    Leder, Bergen Senterungdom
  • Knut Olav Alhaug
    Organisatorisk nestleder, Bergen Senterungdom

I lederen «Nei til tiggeforbud i Bergen» 26. februar argumenterer BT for at et tiggerforbud er et unødvendig og lite treffsikkert tiltak.

Vi i Senterungdommen i Bergen mener at selv om tiltaket ikke automatisk vil fjerne kriminelle nettverk i Bergen, vil det fremdeles svekke nettverkene økonomisk. Dette er også en av begrunnelsene for at Høyre nå ønsker å gå inn for et kommunalt tiggerforbud.

Påstandene om at et tiggeforbud ikke vil være hensiktsmessig for å få bukt med organisert kriminalitet, er tilsynelatende ikke grunngitt i lederen til BT. Som vist i Brennpunkt dokumentaren «Lykkelandet» fra 2017, blir fattige kvinner og menn fra dårligstilte europeiske land transportert til Bergen for å brukes som noder i større nettverk av prostitusjon og pillesalg. Tiggingen blir en av flere inntektskilder som støtter opp om og stimulerer kriminelle nettverk i Norge.

Les også

BT på lederplass: «Nei til tiggeforbud i Bergen»

Et tiggeforbud vil fungere som et effektivt verktøy for politiet. De vil få hjemmel til å gripe inn i mistenkelige situasjoner hvor de ikke har hjemmel i dag. Ved å fjerne tiggerne, blir nettverkene også mindre og mer oversiktlige. Dette vil være ressursbesparende for politiet.

Et vanlig argument er at tiggeforbud vil gå ut over de svakeste i samfunnet. Norge har plikt til å ta vare på innbyggerne, uavhengig av deres etnisitet og bakgrunn. Det skjer gjennom velferdsordninger og andre offentlige tiltak. Det er ingen som skal måtte tigge på gaten om de er norsk statsborger.

Storparten av tiggingen i Bergen er ikke et resultat av dårlige sosiale forhold i Norge, men et importert problem hvor kriminelle nettverk har sett at det er penger å tjene på organisert tigging. Dette er en ren markedsmekanisme som kan reguleres bort gjennom et forbud. Verken Norge eller Bergen har plikt til å gjøre slik virksomhet lettere.

Et generelt tiggerforbud er et pragmatisk verktøy for å få bukt med en aktivitet som store deler av Bergens befolkning har vist misnøye med. Det er på høy tid at politikerne i Bergen setter foten ned i denne saken.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg