Det er vondt å være jordmor

Det er uakseptabelt å hele tiden skulle gå på akkord med egen yrkesetikk.

Publisert:

JORDMOR: Vi har kompetansen, vi har jordmødrene, men pengene strekker ikke til. Årets nyutdannede jordmorkull ble tilbudt 40 prosent vikariatstillinger fra 1. september. Dette er en skam, skriver innsenderne. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Krestine Sørhaug, Silje Grande Molvik og Anette Solheim Rødder
Tillitsvalgte for Den norske jordmorforening

Vi nærmer oss årsskifte, og det er ikke med lystig optimisme vi skal inn i 2018. Vi tillitsvalgte er ikke bare bekymret, vi er både oppgitt og fortvilet over de nærmest konstante omorganiseringene og den stadige trusselen om nedbemanning. Det har nærmest blitt en tradisjon at Kvinneklinikken i Bergen rammes av sparekniven.

Neste år skal vi spare 8,4 millioner. Vi har hatt for få fødsler, en fødsel mindre i døgnet. Vi merker ikke denne ene fødselen, men konsekvensene svir kraftig. Vi skal nok en gang nedbemannes, omorganiseres og jobbe smartere. Hvilke tilbud skal vi kutte i denne gangen? Planene vil få konsekvenser for alle, både pasienter og ansatte. En alvorlig bekymring er nok en gang tilbudet til barselkvinnene og de nyfødte barna.

Helseminister Bent Høie har pålagt oss en-til-en-omsorg i aktiv fase av fødselen. Denne bestemmelsen kom i 2016 og var gjeldende fra tidlig i 2017. Dette var og er bra. Jordmødrene ønsket dette for fødekvinnene. Men, pålegget manglet noe helt vesentlig – det fulgte ingen midler med endringen. Vi hadde allerede den gang bestillingen trådte i kraft for få jordmorhender. Og det er ingen tvil om at bestillingen har vært både ressurskrevende og kostbar.

Les også

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF): Misforstått om barselomsorg

Neste år skal vi bli enda færre jordmødre ved KK. Dette betyr at jordmorressursene må utnyttes «smartere», for å imøtekomme helseministerens bestilling. Det foreligger per i dag dessverre ingen tilsvarende standard for barselomsorgen. Er jordmødrene opptatt på fødestuer, må barselkvinnene og de nyfødte barna vente. Dette er virkeligheten.

Det er viktig at kvinner i fødsel har en jordmor tilgjengelig gjennom fødselsforløpet. Men det er minst like viktig at kvinnen får jordmor oppfølgning i etterkant av fødselen. Vi opplever en kraftig undergraving av hva det vil si å være barselkvinne. Kvinner som har født er ikke nødvendigvis friske og raske og klar for hjemreise kort tid etter fødselen.

Mor og barn må observeres. Kyndige jordmødre har mer enn en gang oppdaget kritiske tilstander hos kvinnen eller det nyfødte barnet i barseltiden.

Den første tiden etter fødselen er svært sårbar. Denne tiden er essensiell for å skape et godt grunnlag for tilknytning mellom mor og barn. Ammingen skal etableres, noe svært mange kvinner opplever som strevsomt. Ammehjelp er tidkrevende men så uhyre viktig. Vi blir fratatt muligheten til å tilby denne viktige hjelpen.

Vi har i dag mange avviksmeldinger på at det ikke er balanse mellom oppgaver og ressurser – i 2018 blir ressursene enda mindre. Forstå det den som kan.

Les også

Mannen på Kvinneklinikken: Jeg blir møtt med smil. Blikkontakt. Empati. Raushet. Trygghet. Det kan aldri automatiseres.

Kvinnene og det nyfødte barnet prioriteres ikke. Dette er resultatet av en systemfeil som rammer de svakeste hardest. I sykehussystemet belønnes vi for sykdom, komplikasjoner og tiltak, mens friske kvinner som føder friske barn ikke gir penger i kassen. Fødekvinner er i utgangspunktet friske kvinner – belønn oss for å holde dem friske. Dette ble beskrevet godt av gynekolog Agnethe Lund i BT den 29. september 2015.

Det er vondt å være jordmor. Det er vondt å hele tiden skulle jobbe på akkord med egen yrkesetikk. Vi har kompetansen, vi har jordmødrene, men pengene strekker ikke til. Årets nyutdannede jordmorkull ble tilbudt 40 prosent vikariatstillinger fra 1. september. Dette er en skam. Mange av disse jordmødrene jobber i dag 100 prosent, stepper inn på kort varsel når arbeidsgiver trenger dem og jobber hovedsakelig ubekvemme vakter. Likevel står deres jobber nå i fare. Hvor mye mer skal til for å synliggjøre at vi har sterkt behov for å beholde disse jordmødrene?

Hvem skal vi snu oss til når ingen vil høre? Vi roper i skogen, men får ikke svar.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg