• TRYGGHET: Eldres tanker om hva som skaper en trygg og god alderdom er mangfoldige, og at hvilket bo- og omsorgstilbud som vil passe best for den enkelte, varierer. FOTO: Frank May, NTB scanpix (Arkiv)

«Hjemme best», for hvem?

Det å flytte til en omsorgsbolig eller en tilrettelagt leilighet kan gi økt trivsel, trygghet og bedret fysisk og psykososial helse.