Kunst og kultur i periferien

Hvis økt bruk av kulturpenger utenfor hovedstaden virkelig skal ha verdi, bør de regionale kulturinstitusjonene representere et reelt alternativ til de sentrale.

Publisert Publisert

ENIG MED SNARE: Artikkelforfatteren er enig med Kode-direktør Petter Snare i hans påpekning av forfordelingen i kulturbevilgninger, og håper han har til hensikt å forfølge denne saken i årene som kommer. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

  • Gerhard Stoltz
    Kunstner

Da Petter Snare for et drøyt år siden ble ansatt som direktør for Kode, skrev jeg et innlegg i BT der jeg benyttet anledningen til å stille spørsmål ved den utviklingen kunstfeltet har vært gjennom de siste tiårene, med stadig mer makt til administratorer og kunstvitere, og stadig mindre innflytelse for dem som faktisk produserer det disse lever av – nemlig kunstnerne.

Akkurat det mener jeg for så vidt fortsatt.

Men etter å ha lest Snares artikkel i BT 19.11. om skjevfordelingen i kulturbevilgninger mellom Oslo og Bergen (og resten av landet), kan det kanskje passe å finne frem årene og ro lite grann.

Les også

Les innlegget: Oslo tar livet av Museums-Norge

For Snares artikkel er økonomisk og byråkratisk klar på en måte man kanskje må ha en del både økonomisk og byråkratisk talent og erfaring for å skrive – og ikke minst følge opp i praksis. Og når denne økonomiske fordelingen mellom sentrum og periferi er så håpløs som den er, er det trolig et gode at kulturlivet her vest har noen som kan ta til motmæle i et språk og på en måte som sentralmakten forstår.

Flere av Snares forgjengere har nok vært klar over dette, og har sikkert også tatt opp saken i «egnede fora». Dessverre har de også – kanskje fordi de har sett at gresset er grønnere andre steder – i stor grad benyttet sine opphold i Bergen som springbrett i egen karrierebygging, mer enn til overordnet, strategisk arbeid.

La oss håpe at nåværende Kode-direktør har andre og mer langsiktige planer, og kan se det som en spennende utfordring i seg selv å bruke sin kompetanse og stilling til å tegne et nytt kunstkart over Norge, der midler og makt er fordelt på en bedre måte.

For dette handler ikke bare om å dele den norske kulturpengekaken litt mer rettferdig og den evige penge- og maktkrangelen mellom periferi og sentrum. Det dreier seg i vel så stor grad om å ta vare på og styrke et mangfold i norsk kunst og kultur.

Les også

Kode-direktør Petter Snare mener det er én regel for Oslo og én regel for resten av landet

Det er dynamikken som gjør kunsten viktig, det er brytningen mellom forskjellige holdninger og innfallsvinkler, motsetningene mellom forskjellige uttrykk og ideer, som gjør at det som skjer i kunstfeltet har verdi for samfunnet generelt.

Og her snakker jeg ikke om pengeverdier, jeg snakker om intellektuelle og emosjonelle verdier, som kan være til nytte både for den enkelte og for fellesskapet.

Men hvis økt bruk av kulturpenger utenfor hovedstaden virkelig skal ha verdi, bør de regionale kulturinstitusjonene representere et reelt alternativ til de sentrale.

De må være annerledes og gjøre tingene annerledes, ikke bare bruke økte bevilgninger til å kjøpe inn de samme kunstnerne, hyre de samme kuratorene og de samme hotshot-dirigentene og -regissørene som institusjonene i hovedstaden.

Les også

Jens Kihl: Eg måtte flytte til Bergen for å oppdage kor mykje uvesentleg Oslo-stoff som får plass i riksmedia.

Så jeg er strålende enig med Snare i hans påpekning av forfordelingen i kulturbevilgninger, og håper han har til hensikt å forfølge denne saken i årene som kommer.

Men jeg håper virkelig også at dersom resultatet av innsatsen blir i alle fall en liten omfordeling, vil pengene bli brukt til stable på bena et skikkelig alternativ til det etablerte miljøet og de etablerte sannhetene i hovedstaden, der aktørene i altfor stor grad danser de samme dansene rundt den samme gullkalven.

Og når jeg nå har rodd ferdig, kan det kanskje passe å tipse både økonomer og byråkrater og kunstvitere om at det fremdeles er kunstnerne som vet hva kunsten egentlig dreier seg om?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg