Byrådet er seg selv nok

Vi har et demokratisk problem. For å løse det må byrådene holde sine dører åpne for dem som ønsker å møte dem.

SKREMMENDE: I enkeltsaker kan byrådsleder alene avgjøre saken. Dette er etter mitt syn skremmende, og gir liten tillit til demokratiske prosesser i en by med 270.000 innbyggere, skriver Eva Grimstad. Bildet er fra da Martin Smith-Sivertsen (H) overtok som byrådsleder fra Ragnhild Stolt-Nielsen (H) høsten 2014. Foto: Rune Nielsen

  • Eva Grimstad
    Tidligere bystyrerepresentant, Høyre
Publisert:

**Frøy Gudbrandsen** hadde en viktig kommentar i BT 17. februar. Hun stiller spørsmålet om byrådet er interessert i hva bergenserne mener, og om det i så fall får betydning for politikken som utøves.

Konklusjonen hennes er nei, byrådet har sluttet å lytte.

Jeg har selv vært politiker i byen vår i 12 år. Da hadde vi formannskap og bydelsutvalg. Vi som var heltidspolitikere med kontor på rådhuset, tok imot dem som ønsket en prat om sin sak. Det var en selvfølge.

Jeg hadde stor sans for formannskapet. Her kunne også vi i Høyre, som den gang var i opposisjon, noen ganger få gjennomslag for våre saker. Bydelsutvalgene hadde ikke budsjettansvar og ble egentlig ikke hørt. Senere fikk bydelsstyrene budsjettansvar, noe de ikke klarte å håndtere. Etter mitt syn er det derfor ikke veien å gå å innføre bydelsstyrer igjen.

Les også

Byen som mistet ørene

Hvordan skal vi da få til demokratiske prosesser i Bergen med byrådsorganisering? Det behøver slett ikke være så vanskelig, men det krever at byrådene har en demokratisk innstilling og holder sine dører åpne for dem som ønsker å møte dem. Her er vi nok ved en av kjernene i byens demokratiske problem. For jeg mener vi faktisk har et demokratisk problem.

Siden byrådsorganiseringen ble gjennomført, har den ført til stadig flere heltidsansatte politikere. Dette koster. Det er derfor viktig at byens borgere får nyte godt av dette gjennom å få treffe den byråden de ønsker, når de har behov for det. Det er nemlig kun byråden som har myndighet til å si ja eller nei til en sak og eventuelt legge frem positiv innstilling til bystyret.

Bystyrekomiteene innstiller til byrådet, men de har ikke, som de tidligere hovedutvalgene, vedtaksmyndighet. Så kan man tro at dersom en bystyrekomité innstiller enstemmig på en sak, tverrpolitisk, så vil byrådet selvsagt innstille likelydende til bystyret. Men slik er det ikke med dette byrådet. Fakta viser noe annet. Syv byråder kan overprøve ethvert demokratisk fremmet forslag. Ja, i prinsippet kan faktisk fire enkeltbyråder/personer avgjøre hva som skal vedtas. I enkeltsaker kan byrådsleder alene avgjøre saken. Dette er etter mitt syn skremmende, og gir liten tillit til demokratiske prosesser i en by med 270.000 innbyggere.

Vil byrådene gi plass til at enkeltmennesker kan treffe dem på rådhuset for å fremme viktige saker for byen vår, små og store?

Jeg foreslår derfor at de ulike partiene tar med i sine programmer hvordan de ser for seg at byen skal bli mer demokratisk styrt etter valget. Vil byrådene møte sine velgere i egne møter, for eksempel en gang pr. måned? Vil byrådene gi plass til at enkeltmennesker kan treffe dem på rådhuset for å fremme viktige saker for byen vår, små og store? Vil byrådene akseptere enstemmige innstillinger fra komiteene?

Hvordan vil Høyre og Frp gi oss velgere mulighet til å informere om saker direkte for byrådet eller enkelte byråder? Hvordan vil Ap, Venstre og KrF bidra til mer demokrati i byen vår?

Dette er viktige spørsmål som vi bergensere ønsker svar på før valget i september.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg