Kulturen taper i skulen

Sentrale deler av kulturarven går tapt dersom ikkje lærarane protesterer mot det innsnevra kunnskapssynet statsministeren og undervisningsministeren står for.