Kulturen taper i skulen

Sentrale deler av kulturarven går tapt dersom ikkje lærarane protesterer mot det innsnevra kunnskapssynet statsministeren og undervisningsministeren står for.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg